De fem mest lästa artiklarna i mars

Publicerad: 3 april, 2024

Mest nyfikna var SSTT's läsare under mars på artikeln om hur man kan dra dricksvattenledningar genom vattendrag, men även information om årets Teknikträff intresserade många. Att det nu finns korta guider till den reviderade handboken T25 fick också många läsare, liksom nyttan av samverkansavtal i komplexa projekt och vikten av innovationsdrivande avtal för mer schaktfri teknik.

Denne råvannsledningen, på nesten 3000 meters lengde, sørger for ny drikkevannsforsyning til Porsgrunn kommune. Av hensyn til fremdriften, og driftssikkerheten etter overtakelsen, måtte prosjekt fungere knirkefritt fra første dag.

Den 1 mars öppnar anmälan till Teknikträffen 2024 som går av stapeln den 9-10 oktober. Under två dagar erbjuds ett fullspäckat seminarieprogram med utbildande och utvecklande föreläsningar i parallella lokaler. I utställningslokalen kan man samtidigt diskutera intressant teknikutveckling med olika aktörer. Fram till 1 april får personliga medlemmar rabatterade priser.

För att kunna kvalitetssäkra rörinspektioner i fastigheter behövs ett gemensamt arbetssätt som skapar en trygghet hos både beställare och utförare. En bra hjälp är den nyligen uppdaterade handboken T25. För att göra innehållet i T25 mer tillgängligt har STVF tagit fram både en miniguide för beställare och en guide med sammanfattning av de viktigaste ändringarna i den nya versionen.

Hvis du har en gammel felles-avløpsførende teglsteinskulvert, som ligger på 7 til 10 meters dyp under blant annet vernede bygg, og du vet at den også har ligget såpass lenge på to-do-listen at det er på tide å hente den frem, hva gjør du da? 

Tromsøfirmaet No Dig Miljø AS har signert en OFU-kontrakt som heter «Utvikling av gravefrie løsninger innen vannbransjen» med Tromsø kommune. Målet er å bygge opp metoder for å renovere et boligfelt eller sentrumsgate i størst mulig grad med grøftefrie løsninger.

Ylva Sjönell