De mest lästa artiklarna i juli

Publicerad: 2 augusti, 2023

Prosjektleder Rune Rørvik t.v og daglig leder Roger Trøsviken i Eco Drilling AS. Foto: Roger Hjelmseth, Landsbyen Næringshage.

Prosjektleder Rune Rørvik t.v og daglig leder Roger Trøsviken i Eco Drilling AS. Foto: Roger Hjelmseth, Landsbyen Næringshage.

Det som lockade till mest läsning på SSTT's webbplats under juli var ett stort projekt med styrd borrning som Eco Drilling AS genomförtde det var även av intresse att ta del av SSTT's egen teknikutveckling där en ny eventplattform handlats upp. Som alltid intresserade även publikationer från Svenskt Vatten, dels hur P116 kan användas i praktiken dels den nya säkerhetshandboken P118.

 

Her nådde Eco Drilling AS den første store milepælen på sitt til nå største oppdrag i styrt boring. En 380 meter lang DN710 ble rett før helgen trukket  på plass. Totalt skal nær 3000 meter ledning opp til 710 mm trekkes med styrt boring gjennom utfordrende grunnforhold med kvikkleire i Lørenskog. Det kunne vært gjort elektrisk, men...

Då SSTT’s administrativa verksamhet, som inkluderar både större konferenser och många kurser, växer stadigt har man nu beslutat att ingå ett samarbete med eventplattformen Invite People. Syftet är att underlätta för deltagarna i SSTT’s event med alltifrån registrering till att skapa individuella program.

Efter över tjugo års arbete med VA-ledningsnät, både på kommuner och som konsult, konstaterar Mattias Palo att publikationen P116 är en bra stomme att bygga sitt förnyelsearbete kring. Följer man stegen i den får man en bra första överblick av vad man har och vad som behöver göras.

På Vattenstämman i maj presenterades en ny publikation, P118 - Säkerhetshandbok för VA-verksamhet, som ska ge vägledning kring säkerhetsarbetet inom VA-branschen. Sedan den nya säkerhetsskyddslagen trädde i kraft 2018 och genom det ändrade omvärldsläget har säkerhetsarbetet inom samhällsviktig verksamhet kommit mer i fokus.  

Ylva Sjönell