Første DN710 trukket i Sandbekken

Publicerad: 4 juli, 2023

Prosjektleder Rune Rørvik t.v og daglig leder Roger Trøsviken i Eco Drilling AS. Foto: Roger Hjelmseth, Landsbyen Næringshage.

Prosjektleder Rune Rørvik t.v og daglig leder Roger Trøsviken i Eco Drilling AS. Foto: Roger Hjelmseth, Landsbyen Næringshage.

Her nådde Eco Drilling AS den første store milepælen på sitt til nå største oppdrag i styrt boring. En 380 meter lang DN710 ble rett før helgen trukket  på plass. Totalt skal nær 3000 meter ledning opp til 710 mm trekkes med styrt boring gjennom utfordrende grunnforhold med kvikkleire i Lørenskog. Det kunne vært gjort elektrisk, men...

– Dette er det største prosjektet vi har hatt i selskapet, målt i lengde og dimensjoner. Styrt boring og trekking av 710 mm ledning i sånne grunnforhold er krevende. Det er en interessant faglig utfordring, sier prosjektleder Rune Rørvik i Eco Drilling AS. 

Den første pilotboringen på den store jobben ble utført i midten av juni. Senere ble det gjort en mellomrømming av hullet, og den første store milepælen var et faktum på den siste dagen i juni. Natt til fredag 30. juni fullførte mannskapet hos Eco Drilling trekkingen av den første lengden med DN710 i prosjektet, omtrent 18 timer etter første inntrekk. 

Vannledning for Nedre Romerike Vannverk

Nedre Romerike Vann- og AVløpsselskap IKS (NRVA) skal forbedre levering av drikkevann i Lørenskog, Rælingen, Lillestrøm, Nittedal og Gjerdrum. Der er det behov for fornying av forsyningsnettet på enkelte strekninger. En eksisterende 500 mm vannledning skal fases ut og ny hovedvannledning på strekningen Sandbekken - Sørlihavna skal etableres. 

Det skal utføres styrt boring til NRVAs hovedvannledning og kommunale ledninger for Lørenskog kommune. Her skal det gjøres en serie boringer til 160, 280 og 710 mm vannledninger, i lengder på 380 og 560 meter. Kombinasjonen 710 mm i 560 meters lengde er en av de største utfordringene på oppdraget. Den 560 meter lange 710-en skal trekkes etter sommerferien. 

Boreoppdraget på VA-entreprisen Sandbekken - Sørlihavna utføres av NoDig-entreprenøren Eco Drilling AS. 

Styrt boring i kvikkleire

– Det er en type utfordringer vår PD 80 borerigg er midt i blinken for. Den er en av få maskiner i Norge med trekkraft på 80 tonn, sier Rørvik. 

Grunnforholdene gir også boremannskapene og utstyret noe å bryne seg på. 

– Traseen ligger i et område med en kjent kvikkleiresoneLøsmassene består i hovedsak av et lag tørrskorpeleire, over tykt lag av middels fast leire. Det er påvist kvikkleire og sprøbruddmateriale i flere punkter langs traseen, skriver konsulentselskapet Sweco i en kvikkleireutredning for prosjektet.   

Elektrisk drift med generator

Eco Drilling AS sin PD 80 borerigg har ikke bare kraften som trengs. Den er også elektrisk, med en 250 kW elektromotor som driver hydraulikken i maskinen. Boring og trekking kan gjøres utslippsfritt – så lenge det er tilgang på tilstrekkelig strøm. 

Bare noen få meter fra riggplassen til boreriggen står en trafostasjon. I en tidlig fase av prosjektet framsto det aktuelt å hente strøm direkte derfra til boreriggen, men den viste seg senere å ikke ha tilstrekkelig kapasitet. Andre elektriske alternativer var ikke tilgjengelige innenfor de tidsmessige og økonomiske rammene i oppdraget. Derfor drives riggen av strøm fra en 550 Kilovoltampere (kVA) dieseldrevet generator, selv om trafoen med nettstrøm står like ved siden av. 

NoDig-entreprenøren sender nå en utfordring bredt ut i hele verdikjeden i bransjen: Ta i et krafttak for å gjøre elektrisk drift bedre tilgjengelig, på et større spekter av prosjekter og med tilrettelegging og løsninger som gjør det mer naturlig å jobbe elektrisk. Også på operasjoner utført av spesialentreprenører over et kort tidsrom. 

Elektrisk NoDig på anlegg

– Dette er en god illustrasjon på utfordringene i å introdusere elektrisk drevne tunge anleggsmaskiner på prosjekter i Norge. Vi kan drive helelektrisk. For oss er det viktig å være i forkant av utviklingen mot det grønnet skiftet på NoDig-området. Det gir oss viktig læring i hvert eneste prosjekt, sier Rune Rørvik. 

Eco Drilling tar sin del av utfordringen. Rørvik mener det er viktig at flere ledd i verdikjeden trår til og bidrar til å legge til rette. 

– Se hva som har skjedd på elbil-siden. Stor tilgjengelighet på ladere gjør at flere velger elektrisk bil. Det gir en selvforsterkende effekt. Det samme vil gjelde på anlegg. Når elektrisk energi er mer tilgjengelig vil elektrisk drift være rasjonelt og naturlig på flere typer prosjekter, sier Rune Rørvik. 

I styrt boring kreves den største effekten når den nye ledningen skal trekkes inn. Boringen på Sandbekken - Sørlihavna skal etter planen være fullført i slutten av august. 

Tekst og bilder: Praktisk Talt AS, for Eco Drilling AS.