De fem mest lästa artiklarna under april

Publicerad: 2 juni, 2023

Hur Oslo kommun har genomfört ett pilotprojekt där de renoverat en vattenledning med flexibelt foder lockade flest läsare på SSTT's sida under april. Därefter kom artikeln om det stora projektet med styrd borrning i Jönköping som hade en hel del utmaningar, Utöver det intresserade sig läsarna för Baerums kommuns utökning av gruppen som arbetar med schaktfria metoder samt den planerade Teknikträffen i augusti. Även ett forskningprojekt i Norge om vilka barriärerna är för kommunal ledningsförnyelse lockade till läsning.

 

Oslo kommune har lenge rehabilitert avløpsledninger grøftefritt. Nå gjennomfører VAV et pilotprosjekt hvor en 200 mm. vannledning er strømperehabilitert. Bli med til Bryn. Vegg i vegg med brannstasjonen ligger et bakeri. I grunnen tvers gjennom begge innkjørslene ligger blant annet en vannledning. Nå er den strømperehabilitert. Over disse utkjøringene ville det ikke vært uten utfordringer å grave grøft. 

Jönköpings kommun genomför sedan 10 år tillbaka projekt inom VA-förnyelsen. och förbereda för allt kraftigare regn i klimatkrisens spår. I ett av projekten användes styrd borrning för att dra en 200 meter lång PE-ledning, med diameter på 900 mm, från en park ut i en sjö.

Bærum kommune Vann og avløp har utlyst to nye lederstillinger, med vekt på grøftefrie anleggsmetoder. Målet er å utvikle kommunens gode fagmiljø ytterligere innen miljøvennlige VA-anleggsmetoder.

Årets Teknikträff den 23-24 augusti har utökats till två hela dagar för att få med allt spännande innehåll. I år är även både STLK och SPOL medarrangörer, det innebär att programmet utökas till tre områden som ofta kan mötas i vardagen.

Hele 30 informanter fra 24 kommuner stilte opp i totalt 61 dybdeintervjuer gjennom et forskningsarbeid som gikk over tre år. I tillegg kommer samtaler, spørreundersøkelse og mer ustrukturerte intervjuer.

Målet? Å bidra til å identifisere potensielle barrierer for kommunal rørfornyelse i Norge, og mulighetene for å redusere disse. 

Ylva Sjönell