Styrd borrning med utmaningar

Publicerad: 5 maj, 2023

Bild: Riggtech

Bild: Riggtech

Jönköpings kommun genomför sedan 10 år tillbaka projekt inom VA-förnyelsen. och förbereda för allt kraftigare regn i klimatkrisens spår. I ett av projekten användes styrd borrning för att dra en 200 meter lång PE-ledning, med diameter på 900 mm, från en park ut i en sjö.

Projektet var en del i ett större arbete med att separera dagvatten från spillvatten, sedan tidigare samlades allt vatten i samma ledning.

-        Projektet kommer avlasta kommunens reningsverk från dagvatten. Ett problem med den tidigare lösningen var att kommunens reningsverk då fick hantera betydligt större vattenmängder än vad som behövdes, regn- och dräneringsvatten är ju så rent att det inte behövs renas utan kan ledas direkt ut i naturen, förklarar Fredrik Abrahamsson som är byggprojektledare för Jönköping kommuns VA-förnyelse.

Förbereder för kraftigare regn

Då Jönköping ligger lågt kommer även en ny pumpstation byggas som behövs för att kunna pumpa undan stora mängder vatten om det blir kraftiga skyfall.

-        Alla kommuner måste börja förbereda sig för att det kommer mer kraftiga regn oftare framöver. Tidigare har man talat om att det exempelvis vart 50:e år blir ett kraftigt skyfall och var 100:e år ett ännu kraftigare. Nu måste vi vara beredda på att sådana skyfall kan inträffa betydligt oftare och därför förbereda våra vattensystem så de klarar av sådana vattenmängder, förklarar han vidare.

En del i projektet har varit att lägga en ledning som ska leda dagvatten från en större stadsdel i Jönköping ut i Rocksjön och då det är problematiskt att schakta i övergången från land till sjö, vid ett landfäste, så valde kommunen styrd borrning för ledningsdragningen.

-        Det fanns ett flertal skäl till att vi valde styrd borrning, ett av dem var att det kostar pengar att gräva, fylla igen och reparera marken efteråt, schaktfria metoder kan bli billigare. Ett annat var att det ärsvårt att gräva under grundvattennivån som många grävningar i Jönköping handlar om då grävhålet omedelbart fylls igen med vatten. Ytterligare skäl var att vi av olika skäl hade en snäv tidplan och med styrd borrning tog arbetet en vecka, med grävning hade det tagit minst en månad, berättar Fredrik Abrahamsson.

Tvingades göra allt i en följd

Via en förnyad konkurrensutsättning under kommunens ramavtal valdes Riggtech som entreprenör för den styrda borrningen och ansvarig person där blev Joacim Kullinger.  

-        Det var ett intressant och utmanande projekt där en av de större utmaningarna var att marken där ledningen skulle dras var instabil, då det var så nära grundvattennivån, vi kunde därför inte jobba stegvis som vi brukar. Normalt sett börjar vi med att borra hålet och sedan drar in röret, här var vi tvungna att göra allt på samma gång då vi inte vågade låta hålet stå tomt.

Det innebar bland annat att de fick svetsa ihop hela det långa PE-röret, ca 200 meter långt med en diameter på 900 mm, uppe på land innan de påbörjade borrningen.

-        Vi bogserade sedan ut röret på sjön och fyllde det med vatten för att delvis få det att sjunka, PE-rör har ju en så låg densitet att de flyter även om de är vattenfyllda. Det var en utmaning i sig självt då röret var så stort och att kunna bogsera ut det och vattenfylla det krävdes en hel del planering, förklarar Joacim Kullinger.

Styrd borrning vanligt vid landfästen

De tog hjälp av dykare och utförde sedan borrningen samtidigt som PE-röret drogs in i direkt anslutning till borrningen.

-        I Jönköping hade de ytterligare ett skäl till att undvika schaktning och det var att det växer en invasiv växtart med långa rötter längs med stranden där ledningen skull dras och risken var mycket stor att växten skulle sprida sig mycket om man började gräva där.

Att använda styrd borrning för att dra ledningar vid landfästen är en ofta använd teknik då det är svårt att schakta mellan land och sjö.

-        Vi utför sådana projekt minst en gång i månaden, så tekniken är väl känd. Dock var utmaningarna i Jönköping lite fler än vad som är vanligt, men det gick bra det också, avslutar Joacim Kullinger.

 

 

 

Bild: Riggtech

Bild: Riggtech

Ylva Sjönell