Strømperehabilitering vannledning: Pilotprosjekt

Publicerad: 8 maj, 2023

Deltakere i prosjektet: Fra venstre: Lars Åge Viken (BAS, PA), Ken Thore Hansen (Anleggsleder, PA), Harald Darre Seip (prosjekteringsleder, VAV), Caroline Hovind Fantoft (Prosjektleder, VAV) og Thor Haug Nørbech (byggeleder, VAV).

Deltakere i prosjektet: Fra venstre: Lars Åge Viken (BAS, PA), Ken Thore Hansen (Anleggsleder, PA), Harald Darre Seip (prosjekteringsleder, VAV), Caroline Hovind Fantoft (Prosjektleder, VAV) og Thor Haug Nørbech (byggeleder, VAV).

Oslo kommune har lenge rehabilitert avløpsledninger grøftefritt. Nå gjennomfører VAV et pilotprosjekt hvor en 200 mm. vannledning er strømperehabilitert. 

Bli med til Bryn. Vegg i vegg med brannstasjonen ligger et bakeri. I grunnen tvers gjennom begge innkjørslene ligger blant annet en vannledning. Nå er den strømperehabilitert. Over disse utkjøringene ville det ikke vært uten utfordringer å grave grøft. 

Pilotprosjektet gjennomføres fordi Vann- og avløpsetaten (VAV) vil lære mer om bruksområder og egenskapene til vannstrømpe. Kommunen har gode erfaringer med strømperenovering av avløpsledninger. Blant annet går arbeidet langt fortere, og med færre ulemper for tredjepart enn ved konvensjonelle metoder. Fordelene ved grøftefri rørrehabilitering gjør at VAV ønsker å ta metoden i bruk også for renovering av vannledninger. Der er det langt strengere kvalitetskrav, og mindre erfaring. Det er bakgrunnen for pilotprosjektet.

Velegnet som pilot

Den strømperenoverte vannledningen er 97 meter, i diameter 200 mm. Den ligger tett på både en overvanns- og en spillvannsledning. Derfor var det ikke aktuelt å benytte utblokking her. I tillegg er det greit å starte med en ledning som ikke er DN 150 mm. Strekket ble også plukket ut fordi det ikke er så tett mellom stikkledningene her.

– Strømperenovering av vannledninger er mer brukt på ledninger med større dimensjoner, men skal også være mulig å benytte på lavere. Dette strekket er ikke blant de som hastet mest, men det er et godt egnet prosjekt for å teste ut renovering med vannstrømpe, forklarer prosjektleder Caroline Hovind Fantoft. 

Full oppgradering

Fra gammelt av lå det tre kummer på strekket. Den nederste er rehabilitert. De to andre var felleskummer som nå er erstattet av nye kumgrupper. Den midterste lå tidligere midt i innkjørselen til et bakeri. Den nye kumgruppen er flyttet noe nedover, for å unngå den uheldige lokaliseringen. Ved bakeriet var det også gravd ned en ventil til et sprinkleranlegg. Nå er ny ventil koblet i vannkummen.

PA Entreprenør er totalentreprenør, med Lars-Fredrik Moe-Helgesen som prosjektler. Selve strømperenoveringen er utført av Pipeliner AS, som har brukt produktet i Bergen. Vannstrømpen er også tidligere testet i et prosjekt i regi av VAV, beskrevet i denne SSTT-artikkelen.

­– Markedet for vannstrømpe er ikke så stort. Jeg skulle gjerne sett at det var flere som kunne utføre dette, sier prosjektlederen. Hun kommer fra en posisjon som innkjøper i VAV, en stilling hun hadde i ni år. 

Tett oppfølging

Jobben startet like over nyttår startet, med etablering av provisorisk vannforsyning til abonnentene. Da SSTT utsendte besøkte prosjektet, i slutten av april, var strømpen vel på plass. Ferdigstilling skal gjennomføres innen slutten av mai.

Prosjektlederen har besøkt anlegget for å høste erfaring underveis. Det har også vært byggemøte på plassen hver 14. dag. 

– Strømpen som er brukt har et lag av PE innerst mot drikkevannet, og består av to deler. Den første dagen trakk de gjennom den ytterste glassfiberstrømpen. Dagen etter kom filtstrømpen med epoxy på plass. Både ytter- og innerstrømpe ble herdet, beskriver hun. 

Strømpen ble trukket tvers gjennom den nye vannkummen. Biten som da kom i dagen, er kappet ut og tatt vare på. Den skal sendes til testing. I neste omgang blir det rørinspeksjon med laser. Da er målet å kartlegge og dokumentere kvaliteten og dimensjonen på det nye røret. Strekket skal også trykktestes. Næringsvirksomhetene i nærheten bruker mye vann. VAV regner med at de raskt får tilbakemelding dersom det skulle være endringer i vannstrømmen etter renoveringen. 

Reel NoDig

– Jeg synes det er interessant å være med på å teste ut nye løsninger. Det er ikke helt satt hvordan ting skal gjøres, så veien blir noe til mens vi går. Men strømperehabilitering av vannledningene åpner for raskere rehabilitering med mindre innsats, så dette er lovende, sier Thor Haug Nørbech. Han er byggeleder i VAV og deltok også på befaringen.

VAV ser frem til å høste mer erfaring, også knyttet til gravefrie stikkledningskoblinger. 

– Når det er en realitet blir det mye å spare knyttet til kroner, tid, ulemper og miljø! Om det så er noen kummer som må rehabiliteres eller fornyes, er det likevel mye spart, understreker han.

Caroline Hovind Fantoft, prosjektleder i VAV, arbeidet inntil nylig som innkjøper i VAV, og har derfor fulgt prosjektet fra start.

Caroline Hovind Fantoft, prosjektleder i VAV, arbeidet inntil nylig som innkjøper i VAV, og har derfor fulgt prosjektet fra start.

Tekst og foto: Inger Anita Merkesdal.