Teknikträffen – Framtid, miljö och säkerhet

Publicerad: 25 maj, 2023

Årets Teknikträff den 23-24 augusti har utökats till två hela dagar för att få med allt spännande innehåll. I år är även både STLK och SPOL medarrangörer, det innebär att programmet utökas till tre områden som ofta kan mötas i vardagen.

De två dagarna kommer fyllas av utbildande seminarier, utställning samt möjlighet till erfarenhetsutbyten kollegor emellan. Traditionsenligt avrundas dag ett med den mycket uppskattade gemensamma middagen.

Årets tema för Teknikträffen är framtid, miljö och säkerhet med nyheter kring publikationer, framtidsfrågor där miljö ofta hamnar i fokus, eldrift av både fordon och utrustningar, utvecklingar och tekniknyheter, och sist men inte minst - alla bör vi sträva efter att få en säker arbetsdag så säkerhet kommer också vara i fokus.

Nytt för i år är även att deltagarna själva väljer fritt vilka pass de önskar delta i. Samtidigt arrangeras en utökad utställning jämfört med tidigare år, deltagarna kan där passa på att ställa alla sina tekniska frågor till de experter som finns på plats.

Programmet snart klart

Intensivt arbetet pågår med färdigställandet av slutliga seminarieprogrammet. Den utlovade lanseringen, efter den 22/5, är tyvärr något försenad och framskjuten till början av juni. De som då anmält sig som deltagare kommer få möjlighet att göra aktiva val och själva boka in sig på de seminariepass som de vill gå på.

Programmet kommer bland annat innehålla:

  • Läcksökning med hund
  • Solceller på en filmbuss, funkar det?
  • Utbildande föredrag om andningsskydd
  • P122
  • T25:2022
  • Är det möjligt att arbeta med läckagekontroll via AI samt med enkla medel?
  • Spolning – Besparingar och optimerad användning av utrustningen
  • Vad händer inom SSTT?

 

Den som redan innehar behörigheten auktoriserad rörinspektör och har behov att förnya behörigheten via uppgraderingstentamen kan genomföra detta under eventets andra dag, missa inte det! För mer information om tentamen och anmälan finns på https://www.stvf.se/event/53/tekniktraff/

 

För mer information om Teknikträffen finns på https://www.stvf.se/tekniktraff-2023/ . Ännu finns ett antal lediga platser kvar – ”först till kvarn” gäller för dessa.

 

Ylva Sjönell