De mest lästa artiklarna under maj

Publicerad: 5 juni, 2024


Störst intresse under maj väckte en artikel om hur vattenrör från krigets dagar ersatts utan ett enda kabeldike. Därefter var det artikeln om en tematräff som Kjeldaas bjuder in till den 12 juni som drog flest läsare. Även ett stort schaktfritt projekt i Holmestrands kommune lockade läsarna liksom erfarenheter av det nya stödsystemet för läckagekontroll. Att det nu finns en inspelning av det uppskattade webinariet som SSTT hade i april väckte även det läsarnas intresse.

I en av hovedinnfartsårene inn mot Drammen sentrum ligger en vannledning fra krigens dager. Etter år med lekkasjer og trafikale utfordringer er nytt anlegg straks ferdig, uten en eneste ledningsgrøft.

For Drammen kommune var grøftefritt anlegg en selvfølge, og takket være forslag fra Asplan Viak skånes trafikkflyten i Rosenkrantzgata gjennom hele anleggsperioden.

Holmestrand kommune og Kjeldaas AS inviterer til tematreff 12. juni om tilstandsvurdering av vannledninger i samarbeid med SSTT. På temadagen blir det blant annet utført skanning av en ledning på 2,3 km i duktilt støpejern. 

Holmestrand kommune berømmer entreprenørenes innsats og vil gjenta samarbeidsformen. NoDig-biten gikk over all forventning, til tross for at vann- og spillvannsledningene stedvis lå nesten helt i hverandre, og ingen på forhånd kunne garantere for resultatet.

Efter att ha testat Pumpkollen under ett år kan Martin Sunnerdahl konstatera att han haft en stor nytta av den. De har hittat inläckage och felkopplingar de troligen inte hittat annars då de varit i nybyggda områden där man normalt sett inte letar.

Under ett välbesökt webinar i slutet av april gick SSTT igenom olika schaktfria metoder som finns tillgängliga för att genomföra renoveringar samt förnyelse av VA-ledningsnät. Intresset var stort och det kom många frågor av vilka en del besvaras under inspelningen.

Ylva Sjönell