Inspelning av uppskattat webinar nu tillgänglig

Publicerad: 13 maj, 2024

Under ett välbesökt webinar i slutet av april gick SSTT igenom olika schaktfria metoder som finns tillgängliga för att genomföra renoveringar samt förnyelse av VA-ledningsnät. Intresset var stort och det kom många frågor av vilka en del besvaras under inspelningen.

Den största delen av webinariet gick till att beskriva olika schaktfria metoder, både hur man går till väga och deras möjligheter och begränsningar. Schaktfria metoder används för byggande och renoveringar av ledningsnät för VA, fjärrvärme, fjärrkyla, el, gas eller bredband. Under webinariet presenterades ett urval av de schaktfria metoderna, från formpressade och kontinuerliga rör till flexibla foder, rörspräckning och olika typer av borrningar.

Webinariet innehöll även presentationer från SSTT’s arbetsgrupper STVF, STLK och SPOL och de frågor de fokuserar på just nu och vilken hjälp de kan erbjuda till branschen.

Gå gärna in och lyssna på webinariet, det finns påhttps://www.sstt.se/index.php?pageId=654

Ylva Sjönell