Asplan Viak anbefalte nye traseer

Publicerad: 13 maj, 2024

Deltakende i prosjektet: Fra v.: Anleggsleder hos Steg Entreprenør Eivind Kristiansen, rådgiver i Asplan Viak AS Ellen Margrethe J. Randa, rådgiver i Asplan Viak AS Geir Henning Hansen, byggeleder for Drammen kommune Per Ole Hals, maskinfører hos Steg Entreprenør Niklas Frogner og til høyre Jan Oddvar Smedsrud fra underentreprenøren på styrt boring, Smedsrud Maskin AS.

Deltakende i prosjektet: Fra v.: Anleggsleder hos Steg Entreprenør Eivind Kristiansen, rådgiver i Asplan Viak AS Ellen Margrethe J. Randa, rådgiver i Asplan Viak AS Geir Henning Hansen, byggeleder for Drammen kommune Per Ole Hals, maskinfører hos Steg Entreprenør Niklas Frogner og til høyre Jan Oddvar Smedsrud fra underentreprenøren på styrt boring, Smedsrud Maskin AS.

I en av hovedinnfartsårene inn mot Drammen sentrum ligger en vannledning fra krigens dager. Etter år med lekkasjer og trafikale utfordringer er nytt anlegg straks ferdig, uten en eneste ledningsgrøft.

For Drammen kommune var grøftefritt anlegg en selvfølge, og takket være forslag fra Asplan Viak skånes trafikkflyten i Rosenkrantzgata gjennom hele anleggsperioden.

– Den eksisterende vannledningen i Rosenkrantzgata er fra 1942-1943 og av grått støpejern. Flere ganger i året oppsto brudd og lekkasjer. Hver gang ble det trafikkproblemer, fordi det måtte graves for å reparere denne. Dette var selvfølgelig ikke bærekraftig i lengden. Derfor ville kommunen erstatte et 2 km. langt strekk av ledningen, fra Vårveien til Ole Bulls gate, forklarer Ellen Margrethe Randa, sivilingeniør VA i Asplan Viak.

Formidabel kvalitetsheving

Asplan Viak, ved Geir Henning Hansen og Ellen Margrethe Randa, har arbeidet med prosjektet siden 2020. Nå nærmer det seg slutten, og Steg Entreprenør, som har ansvar for gjennomføringen, har fullført boringen for siste krysning under Rosenkrantzgata.

– Det er veldig gøy å oppleve at arbeidet snart er gjennomført. Det nye vannledningssystemet er tilrettelagt for trygg og effektiv drift for lang framtid, beskriver Randa.

Grunnen er full

Kommunens opprinnelige plan var å etablere en ny vannledning parallelt med den gamle, som erstatning for denne. 

– Da vi startet forprosjektet så vi fort at i grunnen under Rosenkrantzgata er det svært mye infrastruktur, med vann- og avløpsledninger, kabelanlegg, kulverter, stolpefundamenter med mer. Det er også tett bebyggelse langs hele veien, og mange av byggene har private stikkledninger som er koblet inn på den gamle vannledningen ute i Rosenkrantzgata. Vår første tanke var: «Vil kommunen virkelig legge en ny ledning i denne veien?» forklarer de.

Rådgiverens forslag

Asplan Viaks VA-ingeniører foreslo at kommunen i stedet etablerer nye ledninger i nye traseer i gatene på hver side av Rosenkrantzgata. Eiendommene som tidligere har hatt stikkledningstilkobling ut i Rosenkrantzgata, får nye stikkledninger med rør-i-rør til stikkledningskummer i sidegatene. Så langt det har latt seg gjøre, er nye vannledninger etablert ved styrt boring, for minst mulig graving. Det bores også nye vannledninger på tvers under Rosenkrantzgata, for å knytte ledningsnettet på nordsiden av veien sammen med nettet på sørsiden av veien, og vannledninger med større dimensjoner i øst og vest er knyttet sammen for å øke forsyningskapasiteten i området. Motivet var å få vanninfrastrukturen ut av hovedveien og inn i sidegatene, hvor det er bedre plass og tilgjengelighet. Og slik ble det.

Skåner fylkesveien fullstendig

Også når ledningene legges i sidegatene, ble prosjekteringsarbeidet omfattende. Men Asplan Viak fant løsninger for å etablere et oppgradert system på hver side av veien, boring av nye forbindelser, utblokking av noen vannledninger og å knytte alt sammen, samtidig som noen nærliggende avløpsledninger strømperenoveres. Alt dette for å etablere ny, trygg vannforsyning uten å grave i Rosenkrantzgata.

– Det er en fylkesvei med to kjørefelt i hver retning, og trafikken skal gå uforstyrret både inn og ut av byen, minner de om.

Justeringer under utførelsen

Rådgiverne registrerte og kartla så mye som mulig ute i felt på forhånd, for å få oversikt over ledningene, kummene, tilkoblingene og grunnforholdene. Eksisterende og nytt ledningsanlegg ble prosjektert i 3D-modell for visuell kontroll og som grunnlag for stikninsdata og maskinstyring. Likevel har det blitt en del justeringer og bistand underveis i anleggsfasen. Da har gjerne kommunens byggeleder stått på grøftekanten og ringt til Geir Henning: «Hei! Nå har vi gravd oss ned her, og de gamle ledningene ligger ikke helt som forventet. Vi ser på en alternativ løsning. Kan du hjelpe oss med detaljene?» Da har rådgiverne i samarbeid med kommunens byggeleder og entreprenøren justert plasseringen av ledninger og kummer og funnet nye løsninger. 

– Virkeligheten stemmer langt fra alltid med ledningskartet. Men nå er vi snart i mål og arbeidet har gått bra. Og i tillegg til ny, trygg vannforsyning har alle de som kjører i Rosenkrantzgata knapt nok merket at anlegget pågikk, oppsummerer rådgiveren.

Les gjerne artikkelen: Ingen trafikk-kork med grøftefri rørfornying om prosjektet fra Steg Entreprenørs side.

Berømme kommunen

I Norge skiller Drammen seg ut som en kommune med lange og solide tradisjoner for å benytte grøftefrie metoder til ledningsfornying og -rehabilitering. Det startet med kloakkrammeplanen allerede på 1980-1990-tallet.

– Drammen legger vekt på hvordan arbeidet kan gjøres mest mulig effektivt og til minst mulig miljøbelastning, ulemper og kostnader. Kommunen har lenge benyttet NoDig-metoder og arbeidet på en måte som anbefales i Norsk Vanns rapport 280 «Fremtidens vann- og avløpssystem» som ble presentert i fjor. Grøftefri metode er kanskje enda mer naturlig å velge i Rosenkrantzgata, hvor graving får så store trafikale konsekvenser, men Drammen har mange NoDig-prosjekt gående til enhver tid, forklarer VA-rådgiveren i Asplan Viak.

Bildet er tatt mens ny vannledning trekkes under Rosenkrantzgata, i slutten av april.

Bildet er tatt mens ny vannledning trekkes under Rosenkrantzgata, i slutten av april.

Tekst: Inger Anita Merkesdal. Foto: Asplan Viak.