De fem mest lästa artiklarna i mars

Publicerad: 11 april, 2023

Under mars intresserade sig läsarna främst för den norska Riksrevisjonens rapport som visar att målen från 2014 inte har nåtts, samt av en redogörelse från Tyresö kommun i Sverige om hur man kan jobba mer effektivt med läckagekontroll. Men även artiklar om hur rörinspektion förbättrar vattenmiljön samt hur Vikingamuseet i Oslo ska säkras har intresserat liksom beräkningar som jämfört koldioxidavtrycken vid rörspräckning och öppet schakt.

Riksrevisjonens rapport: «Myndighetenes arbeide med trygt drikkevann,» presentert 21. februar i år, beskriver blant annet at de nasjonale målene fra 2014, om å redusere lekkasjer og fornye ledningsnettet for drikkevann, ikke er nådd. Undersøkelsen viser tvert imot at det nasjonalt sett ikke har skjedd noen bedring i oppnåelsen av de norske målene i perioden.

I Tyresö kommun beslutade man sig för fyra år sedan att leta läckor mer effektivt för att motverka stora vattensvinn. En åtgärd var att installera ett antal läckloggrar som hittar läckor via ljudavlyssning. Dock räcker det inte med att söka läckor, för att minska vattenförluster behöver man också få kontroll på andra odebiterade vattenuttag.

Etter planen skal ca. 350 private stikkledninger for avløp inspiseres i løpet av våren, som en del av et kommunalt VA-prosjekt i Bærum. Ved utbedring vurderes alltid NoDig først, som den mest bærekraftige løsningen. 

I en pressemelding beskriver AF Gruppen at selskapet har inngått avtale med Statsbygg om å utarbeide en ny flomtunnel og etablere sjøvannsenergiforsyning for det nye Vikingtidsmuseet. Bærende element i løsningen er grunnhullsboring, som i sum ble det mest bærekraftige løsningen. 

Göteborgs kommun har beslutat att 2030 ska koldioxidutsläppen från anläggningsarbeten minskat med minst 90 procent  jämfört med 2020. Som en förberedelse inför det har Kretslopp och Vatten, i samarbete med Hallingplast, jämfört koldioxidutsläpp vid olika typer av rörrenoveringsmetoder samt effekten av att använda fossilfria PE-rör.

Ylva Sjönell