Vikingtidsmuseet skal sikres med flomtunnel

Publicerad: 21 mars, 2023

Skisse av museet i fugleperspektiv. Foto: AART architects.

Skisse av museet i fugleperspektiv. Foto: AART architects.

I en pressemelding beskriver AF Gruppen at selskapet har inngått avtale med Statsbygg om å utarbeide en ny flomtunnel og etablere sjøvannsenergiforsyning for det nye Vikingtidsmuseet. Bærende element i løsningen er grunnhullsboring, som i sum ble det mest bærekraftige løsningen. 

Nå arbeides det med å etablere spuntgropen for grovhullsboring av fjell. Selve grovhullsboringen starter etter planen på andre siden av påske. Multiconsult har prosjektert det nye Vikingtidsmuseet.

VA-rådgiver Ingvild Misund er disiplinleder for overvannshåndtering og flomsikring, og har arbeidet med prosjektet i godt over to år. I denne SSTT-artikkelen, fra november 2022, beskriver Ingvild Misund hvordan flomtunnelen også inngår i energiløsningen for prosjektet. 

Innovativ løsning 

Gjennom tunnelen skal det trekkes PE-ledninger som vil føre overvann og vann/glykol mellom museumstomten og Langviksbukta.

– Dette er et eksempel på en innovativ og bærekraftig løsning, som bidrar til å sikre vikingskipene og de andre gjenstandene, sier Statsbyggs prosjektsjef for byggeprosjekt Vikingtidsmuseet, Lars Christian Gomnæs. 

– Sammen med Statsbygg har vi identifisert muligheten til å kombinere flomtunnel med etablering av sjøvannsenergi. Dette er et eksempel på en innovativ og bærekraftig løsning som også er med på å ivareta sikkerhetene til skipene. Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med Statsbygg, sier Eirik Wraal, konserndirektør i AF Gruppen, i pressemeldingen.

Boring og bærekraft

Det er gjennomført et særdeles grundig forarbeid. Plan A var å håndtere overvannet og flomsikre området gjennom en åpen bekk. Plan B var å bore tunell. Plan B oppfyller kravene best. 

– Grunnhullsboring er ikke så vanlig, men jeg tror vi vil få stadig mer grøftefrie løsninger og også mer fjellboring på store ledninger. Tiltaket er kostbart, men alternativet koster også, innleder hun begrunnelsen.

Grovhullet blir ca. DN 1,2 meter. I dette trekkes et flomrør, PE 710 mm, og to rør for sjøvannsenergi. I tillegg kommer trekkerør for fiber og kabler. Grovrøret blir omstøpt med betong for å unngå drenering av grunnvann. 

I denne artikkelen kan du lese mer om oppstaraten og prosjektet. 

VA-rådgiver Ingvild Misund er disiplinleder for overvannshåndtering og flomsikring, og har arbeidet med prosjektet i godt over to år.

VA-rådgiver Ingvild Misund er disiplinleder for overvannshåndtering og flomsikring, og har arbeidet med prosjektet i godt over to år.

Tekst og ett bilde: Inger Anita Merkesdal