De fem mest lästa artiklarna i december

Publicerad: 2 januari, 2023

I december intresserade en kurs i NoDig läsarna mest, därefter inspiration från Örebro kommun om hur de jobbar med förnyelse av VA-nätet och användningen av schaktfritt i det arbetet. Det fanns också stort intresse för hur VA-branschen kan inspireras av järnvägsbranschen, samt hur SPOL-gruppen i Sverige utvecklas vidare samt att en ny version av handboken T25 nu finns tillgänglig hos STVF.

Har du ansvar innen ledningsfornyelse? NoDig er et viktig bidrag for å øke fornyelsestakten på ledningsnettet, men å ta i bruk metoder en ikke vet nok om, kan av flere grunner være utfordrende. Derfor arrangeres kurs i NoDig-metoder. Målet er å gi deltakerne kunnskap, verktøy om du vil, som gjør at de kan stille de riktige spørsmålene når temaet er ledningsfornyelse eller bygging av nye rør-systemer.

De senaste åren har kommunen utökat budgeten för att kunna trappa upp arbetet med att byta vatten- och avloppsledningar samt serviser för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. En av målsättningarna är att använda schaktfria tekniker för minst hälften av projekten.

Järnvägsbranschen kan ha en del erfarenheter att dela med sig av till VA-branschen när det gäller underhållsplanering. Samtidigt finns viktiga skillnader som gör att erfarenheter från järnvägsområdet inte kan användas rätt av.

Sedan ett par år finns en intressegrupp för aktörer inom SPOL-verksamheten som jobbar med utveckling av utbildningar och skapandet av ett auktorisations-/certifieringssystem. För att driva det arbetet aktivt vidare behövs fler som kan bidra med olika perspektiv och erfarenheter.

Revideringen av handboken T25 är nu klar, den äldre versionen kom 2012 och då mycket har hänt sedan dess behövdes en uppdatering. I januari kommer den finnas tillgänglig hos STVF.