En uppdaterad version av T25 nu på gång

Publicerad: 16 december, 2022

Revideringen av handboken T25 är nu klar, den äldre versionen kom 2012 och då mycket har hänt sedan dess behövdes en uppdatering. I januari kommer den finnas tillgänglig hos STVF.

Under de senaste tio åren har det skett en stor utveckling inom det område som T25 täcker, rörinspektioner fastighet, exempelvis har teknikutvecklingen gått mycket framåt när det gäller verktyg som kameror och nya krav ställs på rörinspektörer.

-        Även inom rörinfordringsdelen har mycket nytt vuxit fram som behöver finnas med i en rörinspektionshandbok, berättar Göran Nilsson, medlem i STVF’s arbetsgrupp för revideringen av T25.

Bygger på både enkätsvar och temamöten

I projektgruppen har även Sven Stenbäck och Eva Liljeros suttit med, som underlag för revideringen har arbetsgruppen skickat ut en enkät som medlemmar har svarat på samt haft ett antal temamöten där fokus riktats mot olika områden i den nya och uppdaterade versionen av T25.

-        Den nya T25 skiljer sig också från den tidigare gällande vilka som kan ha nytta av den. Den tidigare riktades främst mot beställare av rörinspektioner och rörinspektörer medan den nya versionen även riktar sig mot besiktningsmän, förklarar han vidare.

Det innebär bland annat att den nya T25 ska borga för att den som beställer inspektion ska få den utförd på samma sätt och med samma kvalitet oavsett utförare.

-        Vi har även reviderat utbildningen till kurserna till auktoriserad rörinspektör för fastighet, de kurserna har även omarbetats till att kunna ges även digitalt, konstaterar Göran Nilsson.

Skapar möjlighet till bedömningar på samma grunder

Christer Silver Holmberg, ordförande i STVF, tycker det känns som rätt i tiden att uppdatera handboken, dels med mer info till besiktningsmän dels andra saker som skett sedan förra uppdateringen som har påverkan på rörinspektörens vardag.

-        Men även kring bedömning av nya teknikers olika utföranden i samband med renovering. Det är viktigt att fånga så att alla auktoriserade inspektörer ges möjlighet att bedöma samma saker på ett likadant sätt, vilket är svårt om det exempelvis saknas någon observationskod för att det tillkommit ny teknik att göra en viss typ av installation på de fastighetsförlagda rören. Så jag är glad att vi nu inom kort kan lägga upp den nya versionen av T25 på vår hemsida för att börja användas.

 

Ylva Sjönell