Var med och utveckla SPOL-branschen vidare!

Publicerad: 15 december, 2022

Jakob Kesselberg, ordförande i SPOL-gruppen

Jakob Kesselberg, ordförande i SPOL-gruppen

Sedan ett par år finns en intressegrupp för aktörer inom SPOL-verksamheten som jobbar med utveckling av utbildningar och skapandet av ett auktorisations-/certifieringssystem. För att driva det arbetet aktivt vidare behövs fler som kan bidra med olika perspektiv och erfarenheter.

Intressegruppen för SPOL inom SSTT startades under slutet av 2020 och har som mål att främja intresset för, och öka kunskapen om tekniken samt därigenom även positivt påverka utövarnas vardagliga säkerhet.

-        I spolbilsoperatörers arbete med högtrycksspolning är det viktigt med relevant utbildning gällande arbetsmetoder, arbetsutrustningens användning, säkerhetsaspekter och arbetsmiljö. Det är också centralt att beställare av spoltjänster kan känna en trygghet i att de erhåller en kvalitet i de tjänster de beställt. Genom att arbeta tillsammans kan vi gemensamt verka för en tryggare arbetsmiljö och säkrare leverans, konstaterar Jakob Kesselberg, ordförande i SPOL-gruppen.

Ju fler perspektiv desto bättre resultat

Precis som för rörinspektörer (STVF) är målet även för SPOL att kunna erbjuda en auktorisation inom branschen baserad på relevanta publikationer.

-        Arbetet med både utbildningar och auktorisation/certifiering har pågått en tid och för att säkerställa att resultatet blir så bra som möjligt behöver vi utöka den befintliga arbetsgruppen med fler kompetenser och perspektiv. Vi ser därför gärna att de som är intresserade av att påverka arbetet framåt genom att ingå i arbetsgruppen kontaktar antingen mig eller SSTT’s kansli, fortsätter han.

Som medlem i arbetsgruppen får man möjligheter att delta i utformningen av både utbildningen och auktorisations-/certifieringssystemet.

-        I arbetsgruppen vill vi gärna ha med representanter från både entreprenörer och ledningsnätägare liksom från både stora och små kommuner för att få med alla de olika perspektiv och behov som finns på respektive ställe. Vi vill även gärna få med glesbygdsperspektivet.

Olika sätt att bidra

Jakob Kesselberg förklarar också att som medlem i arbetsgruppen kan man ta på sig olika roller.

-        Man kan välja att bara vara en del av arbetsgruppen och komma på de möten vi har, ca 3-4 per år, och dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter till gruppens generella arbete, vilket är ett mycket viktigt bidrag för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt. En annan möjlighet är att även ta på sig ett projektjobb under en period, som ofta är arvoderat, och då lägga ner mer tid och energi på att utveckla vissa delar i utbildningen eller auktorisations-/certifieringssystemet vidare.

Sitter man med i arbetsgruppen får man också del av ett större nätverk inom spolbilsbranschen som kan vara till nytta i det egna arbetet.

 

För mer information kontakta gärna Jakob Kesselberg,  jakob@vretmaskin.se eller kontakt@sstt.se .

Ylva Sjönell