De fem mest lästa artiklarna i september

Publicerad: 4 oktober, 2022

Att den viktiga uppgiften att möta samhällets klimatutmaningar betyder mycket även för SSTT's läsare visar det stora intresset för Svenskt Vattens initiativ "Tillsammans för en klimatneutral VA-bransch", den artikeln var mest läst under september. Även Oslos arbete med att testa en "fullstrukturel vannstrømpe" för dricksvattenledningar lockade många läsare. Vad som hamnar i avloppen intresserade också liksom temadagen om hållbarhet och plastledningar samt forskningen på kostnader för trafikstörningar.

 

Svenskt Vatten har precis startat ett initiativ för minskad klimatpåverkan från den svenska VA-branschen. Initiativet ”Tillsammans för en klimatneutral VA-bransch 2030” har målet att den totala gemensamma klimatpåverkan från VA-organisationernas anläggningar ska vara netto-noll till 2030.

Oslo kommune erkjenner at strømpefornying er en nødvendig metode for å fornye drikkevannsnettet. Men med mange bend på ledningsnettet er det nødvendig å blant annet lære mer om hvordan strømpen oppførere seg i bend. Med forskningsmidler fra FHI testes en fullstrukturell vannstrømpe fra Pipeliner AS. Til vinteren står helt ny teknologi i VA og NoDig for tur.

«Åja, du jobber i bæsjen du?» 
Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har fått den kommentaren når jeg forteller at jeg jobber på IVAR IKS sitt sentralrenseanlegg på Nord-Jæren. Da pleier jeg å svare at det er så mye mer enn bæsj. Det er gjødselproduksjon. Biogass. Biologisk rensing. I det hele tatt en komplisert og utrolig spennende prosess. Med veldig lite (synlig) bæsj. Det pumpes inn opptil 4000 liter avløpsvann i sekundet til anlegget vårt. Og her er en news-flash til deg: Det er ikke bare det fra dassen din som kommer til oss.  Det er alt fra kummer, vasker, dusjer – også videre.

Den 11 oktober arrangerar Nordiska plaströrgruppen (NPG Sverige) och Kretslopp och Vatten en temadag för att diskutera hur den snabba utvecklingen av både biobaserade plaströr och återvinningssystem kan bidra till mer hållbara VA-installationer.

I ett forskningsprojekt inom InfraMaint tittar man på hur störningar och avstängningar vid trafiknära entreprenader som VA-arbeten och beläggningsarbeten bidrar till ökade kostnader för samhället och medborgarna.

Ylva Sjönell