Klimatneutral VA-bransch 2030

Publicerad: 15 september, 2022

Bild: Svenskt Vatten

Bild: Svenskt Vatten

Svenskt Vatten har precis startat ett initiativ för minskad klimatpåverkan från den svenska VA-branschen. Initiativet ”Tillsammans för en klimatneutral VA-bransch 2030” har målet att den totala gemensamma klimatpåverkan från VA-organisationernas anläggningar ska vara netto-noll till 2030.

VA-branschen är en självklar del av ett hållbart samhälle, men förändrade vattennivåer, kraftiga skyfall och perioder av torka är numera VA-organisationernas verklighet. Klimatförändringarna, som påverkar både infrastruktur och anläggningar, utmanar verksamheten samtidigt som de också kräver att vi själva tar ett större ansvar.

-        Initiativet handlar om en gemensam insats och riktning, där vi delar kunskap och driver utvecklingen mot ett minskat klimatavtryck. Vi har precis öppnat en anmälningsfunktion på vår webbplats där de som vill ansluta sig till initiativet kan göra det. Genom att vara med där kommer man få både stöd och inspiration för att driva utvecklingen mot en minskad klimatpåverkan från VA-verksamheterna, förklarar Klara Westling, expert inom avlopp och miljö på Svenskt Vatten.

Styrelsen för Svenskt Vatten beslutade redan för ett år sedan att anta en vision om en klimatneutral VA-bransch till 2030 och under året sedan dess har det pågått ett intensivt arbete för att lägga grunden till det initiativ som nu presenterats.

Beräkningsverktyg för klimatpåverkan

Som ett första steg har de tagit fram ett verktyg för klimatpåverkande beräkningar, något som en del av de större kommunerna har men som många mindre saknar.

-        Vi vill genom verktyget sänka tröskeln för att komma i gång med utvärderingar av sin egen verksamhet och få tips om hur man kan jobba mer klimateffektivt. Dessutom tror vi att det kommer komma lagkrav på den typen av beräkningar framöver och då finns verktyget redan framme som ett stöd.

Som medlem i initiativet kommer man även få del av kommunikationsmaterial som kan hjälpa till att svara på frågor om varför det är så viktigt att jobba med att minska klimatavtrycken i varje enskild kommun.

-        Vi kommer även arrangera utbildningar och seminarier där de som redan har kommit en bit på vägen delar med sig av sina erfarenheter och råd till de som kanske ännu inte kommit i gång, berättar Klara Westling vidare.

Tuffare krav inom EU på gång

Som en fingervisning om hur starka lagkrav som kommer lanseras framöver kommer en uppgradering av EU’s avloppsdirektiv att presenteras den 26 oktober.

-        Det direktivet är ett minimidirektiv inom EU vilket gör att det som presenteras där måste alla medlemsländer ha som lägsta krav, vill man sedan införa tuffare krav är det upp till varje medlemsland. De indikationer vi fått är att vissa VA-verksamheter som reningsverk kommer få lagkrav på klimatberäkningar och kanske även krav på att minska sin klimatpåverkan.

Själva initiativet ”Tillsammans för en klimatneutral VA-bransch till 2030”omfattar både dricksvattenverk och avloppsreningsverk med tillhörande ledningsnät, dock ligger fokus i den första versionen av beräkningsverktyget för klimatpåverkan på driften av VA.

-        Men i nästa modul i verktyget, som kommer inom kort, inkluderar vi även anläggningsentreprenader som ombyggnationer och nybyggnationer där ju ledningsnätet är en viktig del.

Då initiativet precis har sjösatts ser Klara Westling och hennes kollegor med spänning fram mot det vidare arbetet.

-        Det som är skönt är att vi nu efter året av förberedelser har verktyg och material att jobba med, så nu är det bara att köra, avslutar hon.

 

Ylva Sjönell