De fem mest lästa artiklarna under augusti

Publicerad: 5 september, 2022

Under augusti intresserade sig läsarna mest för artikeln om P113, publikationen som ger råd om hur man kan arbeta med drift och underhåll av VA-ledningsnätet, även en av de första eldrivna filmbussarna lockade till läsning samt olika klimatperspektiv samt forskningsfinansiering.

 

Som stöd för ledande personer inom drift och underhåll att på ett systematiskt och effektivt sätt arbeta med drift och underhåll av VA-ledningsnät samt yttre anläggningar har en helt reviderad publikation, P113, tagits fram.

Efter ett antal möten och konferenser där en framtida filmbuss som drivs helt elektriskt har diskuterats har det nu blivit dags. Sweves har levererat sin första elbuss, men det var en del utmaningar de fick hantera för att nå dit.

Just nu är en av körbanorna är avstängd längs Drottninggatan i Malmö. Detta beror på att VA SYD utför en nödvändig renovering av en avloppsledning. Tack vare en schaktfri teknik kan arbetet utföras utan att stänga av en av Malmös mest trafikerade gator helt. Dessutom sparas hundratals ton koldioxid i projektet.

Ett samhälle i tillväxt och utveckling har ett aldrig sinande behov av såväl utbyggnad av ledningsnät för ökad kapacitet, som av förnyelse av åldrande infrastruktur. Att bygga livsviktig infrastruktur med hållbarhet och säkerhet i fokus, samtidigt som ekonomi och effektivitet finns med som tungt vägande parametrar i upphandling och utförande är en utmaning som är helt nödvändig att ta sig an.

Vi står inför stora utmaningar. Flera forskningsprogram och andra initiativ har nyligen startat, både nationellt och internationellt, med syfte att bidra till de omställningar som krävs. Det som är nytt i programmen är att finansiärerna testar nya former av utlysningar för att snabbare omsätta forskning till tillämpning.