Från avhjälpande till förebyggande underhåll

Publicerad: 2 augusti, 2022

Som stöd för ledande personer inom drift och underhåll att på ett systematiskt och effektivt sätt arbeta med drift och underhåll av VA-ledningsnät samt yttre anläggningar har en helt reviderad publikation, P113, tagits fram.

Publikationen har hämtat inspiration från industrin, hur man arbetar med underhåll där, och anpassat det till VA-branschen.

-        Inom VA-branschen jobbar man många gånger mer med akut underhåll än förebyggande och tanken med publikationen är att bidra till att det kan bli mer planerat underhåll framöver, förklarar Anne Adrup, konsult på Sweco.

Hon jobbade tidigare på Svenskt Vatten och var projektledare för arbetet med att ta fram den reviderade P113. Som vanligt i projekt som Svenskt Vatten driver var en referensgrupp knuten till projektet för att säkra upp att publikationens innehåll verkligen motsvarar de verkliga behoven i branschen.

Måste utgå från orsakerna

Ett av de grundläggande momenten i underhållsarbetet är att i stället för att bara åtgärda ett akut problem ta sig tid att fundera igenom vad problemet består av och varför det uppkommit.

-        Det är genom att identifiera och förstå orsakerna till exempelvis en läcka som man kan börja jobba mer förebyggande och se till att det inte inträffar igen. Det gäller att förstå hur hela systemet fungerar för att kunna lägga upp en hållbar underhållsplan, konstaterar hon.

I P113 finns guider och vägledningar till hur man jobbar mer förebyggande.

-        I industrin är man mer van vid att jobba med förebyggande underhåll i enlighet med standarder, något som VA-branschen behöver bli bättre på. Som en hjälp finns i publikationen en underhållspyramid med stegvisa guider och rekommendationer.

Behov av förändrade arbetssätt

Anne Adrup framhåller vikten av att förstå att ett effektivt och förebyggande underhåll inte alls enbart handlar om teknik, utan minst lika mycket om organisation och styrning. Nya tekniska verktyg är viktiga, men de behöver kompletteras med nya arbetssätt för att de ska kunna användas.

-        I underhållspyramiden finns både tekniska och organisatoriska byggstenar och vi har för varje byggsten beskrivit hur de kan användas inom VA. Det finns även sammanfattande rutor med rekommendationer för varje steg som jag tror kan vara väldigt hjälpfulla, berättar hon.

Att gå från avhjälpande till förebyggande underhåll måste få ta tid, det är ingen man gör i en handvändning.

-        Att exempelvis införa nya arbetssätt tar tid, och måste få ta tid. I publikationen finns även rekommendationer hur man kan gå till väga för att påbörja processen.

Ansvaret att förändra arbetssätt kräver engagemang från många olika delar i organisationen, inte minst ledningen. Ett sätt kan vara att ta hjälp utifrån.

-        Anställ gärna någon (eller engagera en konsult eller liknande) med erfarenhet från industriellt underhåll för att få inspiration från annan verksamhet, samarbeta även gärna  med andra VA-organisationer i förändringsarbetet

Statusen behöver höjas

En annan viktig sak som behöver förändras om man ska komma längre på vägen mot mer effektivt och förebyggande underhåll är synen på underhållsarbete.

-        Statusen för underhåll måste verkligen höjas, men det är lite svårt att synliggöra ett gott underhållsarbete då resultatet av det är att inget händer. Väl underhållna system bara tuffar och går utan avbrott. Däremot blir den tekniker som kan avhjälpa ett akut fel en hjälte, sådana jobb är betydligt mer synbara, men det är det förebyggande underhållet som spar pengar, tid och resurser. Så på något sätt måste vi hitta sätt att höja statusen på det väl utförda kontinuerliga underhållet, konstaterar Anne Adrup.

Hon konstaterar också att ett förebyggande underhåll öppnar för betydligt mer schaktfria projekt, som i sin tur sparar ännu mer tid och resurser.

Både teori och praktik

P113 består av två delar, dels en teoretisk del med vägledning och hur man kan komma igång, dels en mer praktisk del som beskriver olika typer av underhåll och vad man kan göra för att få bättre koll på sitt ledningsnät med hjälp av dokumentation och kartläggningar.

-        Den praktiska delen är en form av uppslagsverk. Det finns en del konkreta tips för olika åtgärder, bland annat ett felträd man kan använda. Om det exempelvis uppstår en läcka i ett gjutjärnsrör så finns råd om hur man åtgärdar den men även hur man tar reda på mer för att förstå orsaker och hur de kan hänga ihop med andra delar av ledningsnätet.

Då publikationen kan vara till stor hjälp för ledningsnätsägare hoppas Anne Adrup att den kommer kunna spridas brett, genom kurser, seminarier och på olika events.

-        Då förebyggande underhåll spar så pass mycket pengar jämfört med att bara arbeta med akut underhåll så borde intresset vara stort.

Gemensam kunskapsbank

En annan sak hon hoppas på framöver är att användandet av P113 gör att mycket information samlas in om ledningsnäten som många kan ha nytta av. En röd tråd genom publikationen är ju att i stället för att bara åtgärda ett akut problem även försöka härleda orsaker och förstå problemet på ett mer övergripande plan, något som kan ge mycket nya kunskaper.

-        Det vore fantastiskt om det gick att bygga upp en gemensam kunskapsbank av all den informationen för att fylla på det material som finns i P113, en bank som alla kan dela för att lära av varandra och leda utvecklingen framåt gemensamt, men det är hittills mest en dröm jag har, avslutar Anne Adrup med ett leende.

Ylva Sjönell