En viktig förutsättning för effektivare omställning är att engagera behovsägare och industrin. Det är ett därför stort fokus på tvärvetenskap och demonstration samt på lösningar som kombinerar teknik, organisation och beteende. Generellt ska projekten drivas av forskare men det är större krav om att samarbeta med andra aktörer, till exempel behovsägare. Det här ger VA-branschen större möjligheter än tidigare att långsiktigt kunna ta del av medel för forskning och innovation.

Flera VA-organisationer bedriver redan framgångsrika forsknings- och utvecklingsprojekt, men många mindre organisationer saknar resurser. Dessa organisationer behöver draghjälp och ta del av erfarenheter om möjligheter till samarbete med forskare. Flera VA-organisationer kan också gå ihop kring en gemensam utmaning. När VA-organisationernas kunskap ökar generellt, stärks förutsättningar att agera förebyggande och att vara en attraktiv arbetsgivare. 

För en VA-organisation finns det flera fördelar att undersöka möjligheterna att delta, till exempel:

  • Klara sitt huvuduppdrag i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling: att säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla, enligt mål 6.
  • Kunna ta del av finansieringsmedel för forskning, innovation och demonstration.
  • Öka attraktionskraften som arbetsgivare genom att visa på utvecklingsmöjligheter för medarbetare och ett proaktivt ansvarstagande i hållbarhetsfrågor.
  • Öka möjligheterna att arbeta långsiktigt och förebyggande i stället för reaktivt.

Här listar vi ett antal utlysningar som vi känner till just nu: