Projektet med fjärrkyla under Göta Älv på väg i hamn

Publicerad: 10 mars, 2021

Foto BAB Rörtryckning

Göteborg Energis projekt med en 2,2 kilometer lång ledning under Göta Älv för att koppla ihop fastlandets fjärrkylanät med Hisingen är på väg att gå i hamn. Nu kan fler kunder dra nytta av en mer klimatsmart fjärrkyla från Göta Älv och genom återvunnen energi.

I mars 2018 sa projektledaren Karin Söderqvist inför starten av projektet med fjärrkyla under Göta Älv: ”Det här är ett speciellt byggprojekt som kräver att vi samarbetar med rätt entreprenörer och det är inte lätt att hitta företag med tillräcklig kompetens att klara uppdraget. Istället för en traditionell modell där vi anlitar en entreprenör har vi därför valt att upphandla två olika företag och samverka i ett trepartsprojekt.”

Hur ser ni på de erfarenheter ni fått av projektet på den modell ni valde med trepartsprojektet? För- och nackdelar? Kommer ni att välja denna modell för fler projekt tror du?

- Vi har både positiva erfarenheter men tar även med oss de delar som blev svåra och kan undvikas framöver. Samverkan är något vi är positiva till och kan tänka oss i framtiden. Det var värdefullt att få in två entreprenörers erfarenheter redan i projekteringen men däremot blir avtalsfrågor mm mer komplicerade med flera parter inblandade, säger Karin Söderqvist, projektledare Göteborg Energi och Michael Philipsen, byggledare.

 

Väldigt lyckat resultat

Projektet i sig handlade om en omfattande satsning på fjärrkyla som görs på Göteborg Energi där man knyter samman de lokala distributionsnäten med huvudnätet för fjärrkyladistributionen.

Vilka erfarenheter har ni haft generellt av projektet? 

- Projektets resultat har blivit väldigt lyckat. Projektet har uppnått alla mål med avseende på kvalitet, kostnad och tidplan. Dock har det hänt mycket längs vägen som gör att projektet har ändrat form en del med tiden. Göteborg Energi la ner mycket tid på planering och projektering vilket vi har haft god nytta av under byggnationen.

Tidsplanen för fjärrkyla till vissa av de nya stadsdelarna i Göteborg var kort. Detta projekt innehöll långa och komplexa borrningar under älven. Utmaningen var också att projektera ledningar i en stad som är mitt inne i en intensiv period av utveckling och expansion. Det innebar att förutsättningarna ändrades ofta eftersom det är många som ska genomföra olika projekt samtidigt.

Ni valde att samarbeta med Styrud och BAB Rörtryckning för schaktfria metoder och komplexa borrningar. Hur gick det arbetet i stort? Ställdes ni inför utmaningar som krävde nytänkande eller ändringar av förutsättningar?

- Samarbetet har gått bra men trepartssamarbetet gällde endast projekteringen.  När det gäller byggnationen utfördes inte hela av den ursprungliga sträckan pga att Göteborg Energi håller på att se över var framtida produktionsanläggningar ska ligga.

 

Ramavtal i vissa delar

Inför projektet sa Karin Söderqvist även: ”Arbetet kräver en speciell kompetens som inte är helt lätt att hitta. Vi har gjort en upphandling av nytt ramavtal för schaktfri förläggning som vi använder i projektet.”

Hur påverkar detta ramavtal er fortsatta verksamhet och projektering?

- Då ledningarna blev byggda med mindre dimension än vad som var planerat för delar av sträckan användes inte avtalet i hela projektet. Avropet gick därför inte att dela och  BAB Rörtryckning vann upphandlingen. Agnesbergs Grävtjänst har utfört de schakt och rörarbeten samt  två stycken styrda borrningar av mindre dimension som är avropat från ett av våra andra ramavtal.

- Avtalet för stora styrda borrningar är säkert till nytta i framtiden då Göteborgs stad är under stor utbyggnad.

Till sist, som sammanfattning, vad tycker ni att ni lärt er av projektet och vilka är de främsta erfarenheterna som ni tar med er i framtida projekt?

- Projektet har blivit väldigt bra även om inte hela den ursprungliga sträckan har byggts. Borrningen under älven var utmanande men med ett gott resultat. I detta fallet har vi haft goda möjligheter att lägga upp långa ledningslängder vilket har varit viktigt. Vi har också haft stora ytor där vi har kunnat torka borrslammet vilket är en väldigt bra lösning för miljö, trängsel i trafiken och ekonomin. God planering och projektering ger gott resultat under byggnationen!

 

Läs mer

Trepartsprojekt bakom fjärrkyla under Göta Älv

Tre kilometer styrd borrning för fjärrkylaledningar

Karin Söderqvist Göteborg Energi

Karin Söderqvist Göteborg Energi

Jan Bjerkesjö