Trepartsprojekt bakom fjärrkyla under Göta Älv

Publicerad: 13 mars, 2018

Utbyggnaden av fjärrkyla innebär bland annat att ledningar dras under Göta Älv.

Utbyggnaden av fjärrkyla innebär bland annat att ledningar dras under Göta Älv.

En utbyggnad av fjärrkyla innebär bland annat ledningar ska dras under Göte Älv i Göteborg. Projektet är ett samarbete mellan tre parter, Göteborg Energi, Styrud ingenjörsfirma och BAB Rörtryckning.

– Det här är ett speciellt byggprojekt som kräver att vi samarbetar med rätt entreprenörer och det är inte lätt att hitta företag med tillräcklig kompetens att klara uppdraget. Istället för en traditionell modell där vi anlitar en entreprenör har vi därför valt att upphandla två olika företag och samverka i ett trepartsprojekt, säger Karin Söderqvist, projektledare på Göteborg Energi.

Att bygga en ringledning är en förutsättning för att kunna tillgodose den framtida efterfrågan på fjärrkyla i Älvstaden och resten av Göteborgs innerstad. Det är också en del av en omfattande satsning på fjärrkyla som görs på Göteborg Energi där man knyter samman de lokala distributionsnäten med huvudnätet för fjärrkyladistributionen.

Vad består utmaningarna i?
- Tidplanen för fjärrkyla till vissa av de nya stadsdelarna i Göteborg är kort. Projektet innehåller långa, komplexa borrningar under älven. Det är också en utmaning att projektera ledningar i en stad som är mitt inne i en intensiv period av utveckling och expansion, vilket gör att förutsättningarna ändras ofta. Det är många som ska genomföra olika projekt samtidigt, säger Karin Söderqvist.

- Projektet innebär ett omfattande arbete i stadsmiljö med utmaningar som kräver nya tankebanor. Att Göteborg Energi har valt att genomföra projektet i samverkansform är väldigt positivt. Det innebär att två kunniga företag inom schaktfritt ledningsbyggande i Sverige presterar tillsammans med Göteborg Energi som ett team, där ingen enskild aktör är lika smart som teamet tillsammans är, säger Johan Blomdahl, Regionchef på Styrud ingenjörsfirma AB.

Tekniken bakom fjärrkyla bygger på samma smarta princip som fjärrvärme, att vatten värms eller kyls i en central anläggning och sedan distribueras ut till flera fastigheter via ett ledningsnät. Till skillnad från fjärrvärme är det kallt vatten som pumpas ut och kyler ner luften hos kunderna.

Vattnet pumpas ut i fjärrkylnätet, ett slutet system av vattenrör som ligger nedgrävt i marken. Via det distribueras det kalla vattnet till exempelvis kontor, sjukhus, industrier och andra ställen som behöver kylning. När vattnet kommer till fastigheten når det först en fjärrkylacentral. Här växlas det kalla vattnet mot kundens system och kyler ner luften i lokalerna.

För år 2016 bestod den tillförda energin förfjärrkyla till 12 procent av förnybar elenergi och resterande av återvunnen energi. Det aktuella projektet är första delen av Göteborg Energis utbyggnad av fjärrkyla som väntas pågå till år 2035. Totalt handlar det om investeringar i storleksordningen 450 miljoner kronor.

- Arbetet kräver en speciell kompetens som inte är helt lätt att hitta. Vi har gjort en upphandling av nytt ramavtal för schaktfri förläggning som vi använder i projektet, säger Karin Söderqvist.

Göteborg Energi valde att upphandla två olika företag som samverkar i detta trepartsprojekt. Vilka är fördelarna?
- Vi samlar stor kunnighet och erfarenhet inom schaktfria förläggningsmetoder vilket ger hög kvalitet i projektet. Det är också en fördel att entreprenörernas kunskap och erfarenhet kommer in tidigt i projekteringen. Vi kan skapa en gemensam resa och gemensamma mål.

- Kylaringen är ett komplext projekt som ställer stora krav på detaljprojektering, planering, val av borrutrustning, rörens fogning och hantering, logistik vid utförandet, samarbete med trafikansvariga och inte minst borrentreprenörens kunnighet. Att utföra projektet i samverkan där alla får vara med från början skapar ett engagemang och en drivkraft hos projektdeltagarna som är väldigt viktig för att projektet ska lyckas, säger Karin Söderqvist.

- Man ska vara ödmjuk inför ett projekt med den här typen av utmaningar. Och den här konstellationen är precis vad som krävs för ett gränsbrytande projekt. Vi går in i detta med stor entusiasm och ser med spänning fram emot det här utmanande uppdraget, säger Magnus Tingstrand, Arbetschef på BAB Rörtryckning AB.

Fotnot: Den 27 mars anordnar BAB Rörtryckning ett studiebesök på en av företagets arbetsplatser i Göteborg där medlemmar kan få möjlighet att se hur det ser ut när man gör sänkbrunnar och trycker betongrör. För anmälan och mer info, kontakta: Rolf.johansson@bab-ab.se.

Arbetet kräver en speciell kompetens som inte är helt lätt att hitta. Vi har gjort en upphandling av nytt ramavtal för schaktfri förläggning som vi använder i projektet, säger Karin Söderqvist.

Arbetet kräver en speciell kompetens som inte är helt lätt att hitta. Vi har gjort en upphandling av nytt ramavtal för schaktfri förläggning som vi använder i projektet, säger Karin Söderqvist.

Jan Bjerkesjö