Tre kilometer styrd borrning för fjärrkylaledningar

Publicerad: 12 maj, 2020

Foto BAB

Utbyggnaden av fjärrkylaledningar till Hisingen i Göteborg har gett BAB Rörtryckning uppdrag för styrd borrning av tre kilometer långa ledningar. Man är nu en tredjedel in i projektet och utan att några problem uppstått.

Dimensionerna är 710 och 560 och vi har precis borrat under älven med vår 150-tons borrigg, säger Magnus Tingstrand från BAB. 

- Det var en spektakulär uppställningsplats på Lilla Bommen i Göteborg och vi borrade ner under Barken Viking och över till Bananpiren. Vi låg som djupast på 30 meters djup under älven och de dubbla 710mm rören var 365 meter långa. Faktum är att vi faktiskt redan gjort ett par korsningar av älven precis bredvid, så man kan säga att vi haft en generalrepetition. Förra korsningen var en 630mm vattenledning samt en borrning för kablage med fem stycken 160 rör. Den gången var sträckorna 590m långa. Det som är lite extra kul med detta projektet för Göteborgs Energi är att jag fått vara med i hela projekteringsarbetet. Man brukar säga från ax till limpa och så är det verkligen i det här fallet.

Beslutet fattades av Göteborgs stad 2017 och gällde att godkänna en investeringsram för fjärrkyla Älvstaden på Hisingen. Byggnationen av en fjärrkyla ledning ska utgöra stommen i det nya kylsystemet och även knyta samman fjärrkylanätet på Hisingen med nätet på stadssidan till ett gemensamt system.

- Och på så sätt kunna möjliggöra att fler kunder kan ansluta sig till fjärrkyla nätet, säger projektledaren Michael Philipsen vid Göteborgs Energi.

Varför är styrd borrning en bra lösning? 

- Generellt så väljer vi styrd borrning när det är svårt eller omöjligt att schakta, men då vi ofta måste ansluta kunder på vår ledning så blir inte styrd borrning alltid vårt första alternativ. 

Vilka var utmaningarna i projektet?

- Att få ledningsläge för kylaledningen då stadens planering för Älvstaden inte var klar, samt att ta vara på allt slam som blir med styrd borrning.

- Även att hitta lägen för att lägga upp ledningen då den längsta sträckan var 700 meter. Och att ta hänsyn till andra projekt som skulle pågå under vår byggnation.

Stötte ni på problem som fick lösas under processen?

- Då vi gjort ett gedigen projekteringsarbete där, och att vi har tagit hänsyn till problem som brukar uppstå, så har vi hittills så inte stött på några större problem. Och de få problem som har uppstått har vi haft en plan för.

Blev resultatet enligt plan?

- Vi har nu gjort en tredjedel av projektet och hittills så har resultatet följt plan, säger Michael Philipsen.

Fotnot: Under perioden fram till semestern skall ytterligare cirka två kilometer ledning byggas med styrd borrning, där de längsta sträckorna är 700 meter långa.

Foto BAB

Foto BAB

Jan Bjerkesjö