Dricksvatten en utmaning för solsäkert turistmål

Publicerad: 17 juni, 2019

VA-chefen på Gotland, Susanne Bjergegaard Pettersson, har en utmaning i att förse bofasta och turister med friskt vatten. Foto Jan Bjerkesjö

VA-chefen på Gotland, Susanne Bjergegaard Pettersson, har en utmaning i att förse bofasta och turister med friskt vatten. Foto Jan Bjerkesjö

Visby brukar toppa listan över svenska orter med högst antal soltimmar. Samtidigt är Visby och Gotland något som lockar omkring en miljon turister under sommarmånaderna. I takt med att nederbörden minskar så ökar problemet att förse alla bofasta och besökare med friskt dricksvatten.

- Det är en av flera utmaningar, säger öns VA-chef Susanne Bjergegaard Pettersson.

 

Men utgångspunkten - att vara en ö i Östersjön långt från fastlandet - innebär också andra utmaningar

- Man kan jämföra Gotlands län med exempelvis Kalmar län. Vårt geografiska område är två till tre gånger större samtidigt som vi inte alls har lika många abonnenter. Det betyder att vi har ett stort ledningsnät att ta hand om och nya rör kostar en miljon per kilometer.

Under de senaste fem till tio åren har nederbörden minskat vilket har inneburit allt större problem med vattenbrist.

- Vi ligger långt från fastlandet och kan därför inte ta hjälp av andra kommuner. Dessutom är Gotland en kalkstensö som inte har samma förmåga att uppmagasinera vatten i jorden.

Miljonturism
Skulle Susanne bara ha till uppgift att förse omkring 58.000 gotlänningar med vatten skulle problemen inte vara stora. Men nu lockas miljoner turister till ön varje år, framför allt under de nederbördsfattiga sommarmånaderna.

- Förutom besökarna innebär sommaren en naturlig sänkning av grundvattennivå eftersom växtligheten tar upp vatten. Det gör att vårt grundvatten inte räcker till. Vi skulle behöva en till två årsregn för att återhämta magasinen och det lär förstås aldrig inträffa.

Ytvatten från sjöar
Till Visby pumpas därför ytvatten från två större insjöar.

- Men det är ganska grunda sjöar, den ena har ett medeldjup på lite under en meter, den andra fyra till sex meter. Under många år klarade vi oss genom att införa bevattningsförbud, vilket vi har även nu, men vårt grundvatten är överbelastat och hinner inte återhämta sig innan vi börjar ta vatten igen. 

Susanne vill inte kalla problemen för klimatförändringar, men klart är att nederbörden minskat jämfört med tidigare år. 

Läs mer: Bräckvattenverk ska lösa Gotlands behov av dricksvatten

Läs mer: Flera framtidsprojekt pågår på Gotland

Läs mer: Nya planer kräver nya tjänster

"Spara på vattnet" har varit mantrat för turismen på Gotland under flera år, men frågan är om sommarlediga besökare hörsammar det. Foto Region Gotland

Jan Bjerkesjö