Bräckvattenverk ska lösa Gotlands behov av dricksvatten

Publicerad: 18 juni, 2019

17 juni startade bräckvattenverket som ska förse hela södra Gotland med vatten. Foto Region Gotland

17 juni startade bräckvattenverket som ska förse hela södra Gotland med vatten. Foto Region Gotland

Det man nu gjort på Gotland för att lösa behovet av dricksvatten är att bygga bräckvattenverk där Östersjöns vatten avsaltas. Det första mindre verket startade för tre år sedan, det större som ska förse hela södra ön startade 17 juni i år.

- Det lilla verket på östra Gotland kan leverera 500 kubik per dygn, det större på södra delen är byggt för att kunna leverera 5.000 kubik per medeldygn med en maxkapacitet på 7.500 kubik vid behov, säger VA-chefen Susanne Bjergegaard Pettersson.

Tekniken innebär att om 100 liter pumpas in i vattenverket levereras hälften tillbaka till havet med exempelvis de mikroplaster som följde med från början och med en förhöjd salthalt. Den andra hälften filtreras genom olika processer och blir rent drickbart vatten. 

Norsk kalk
- Vattnet återmineraliseras via en kalkbädd, men tyvärr inte med gotländsk kalk utan med kalk som vi hämtar från Norge.

Den norska kalken är nämligen godkänd för livsmedelsproduktion, vilket inte är fallet med den gotländska. Kapaciteten på bräckvattenverket på södra Gotland klarar behovet med marginal, men att även bidra till behovet i Visby är ett beslut som ännu inte fattats.

- Visby blir dock hjälpt genom att det vatten som tidigare levererades därifrån till södra ön inte längre behövs. 

Förnyelse i Visby
För VA-Gotland finns det nu fyra huvudprojekt för Visbys del som behöver lösas för framtiden - hur man ska ta tillvara råvatten, hur reningsverkets kapacitet ska öka, hur dagvattenfrågan ska lösas och hur förnyelsen av Visby innerstads ledningsnät ska genomföras.

- Den förnyelsen är en extra utmaning eftersom ledningarna är 50 till 70 år gamla.

Kan man så använder man helst schaktfria tekniker och metoder, men det finns olika förutsättningar som gör att man inte kan. Dels beror det på att arkeologer gärna vill undersöka vad som finns under markytan med tanke på öns och stadens rika historia, dels behöver man lägga större rör för att kunna öka kapaciteten.

Upphandlar strumpning
- Vi har börjat upphandla strumpning i allt högre grad och själva kan vi trycka rör i rör. Men vi behöver samtidigt öka dimensionerna. Vi har besökt Göteborg för att se hur man där arbetar med schaktfria metoder.

Ett konkret exempel är Fårösund på norra ön där man nu efter ombyggnaden av reningsverket kommer att strumpa en del av ledningarna i huvudgatorna. 

- Det ska bli spännande att följa upp i höst då det börjar regna igen för att se hur resultatet blir. Annars ligger ledningarna traditionellt inte djupt på Gotland eftersom vi har berggrund att ta hänsyn till.

För att lösa kapaciteten i populära Visby kan en lösning vara att bygga ett bräckvattenverk även där. Men det finns alternativ.

- Det ena är att återanvända spillvattnet på något sätt, kanske genom membranrening. Ett annat är att fylla på grundvattnet genom infiltration. Vi har precis påbörjat arbetet att ta fram underlag för beslut.

Det vatten som hämtats genom sänkning av Tingstäde träsk har varit föremål för domstolsförhandling, eftersom Gotland nu sökt för att göra ytterligare en tillfällig sänkning vid behov. Det domslutet kommer 20 juni.

Ingen reservvattentäkt
Gotlands problem är både vattenbrist och kapacitetsbrist.

- En brist är att vi inte heller har en reservvattentäkt, som man ska ha som vattenproducent. Kör en tankbil ned i Tingstäde träsk så tappar vi direkt 50 procent av Visbys behov.

Susanne Bjergegaard Pettersson är dock optimistisk när det gäller att lösa den så viktiga vattenfrågan för Gotland.

- Vi har löst behovet på östra och södra ön. Vi skulle kunna lösa behovet i Visby genom ytterligare ett bräckvattenverk, men så fort som det handlar om att ta bort salt så krävs det energi vilket gör anläggningen dyrare. Vi kommer försöka hitta billigare alternativ.

I morgon: Flera framtidsprojekt pågår på Gotland

Dimman ligger ibland tät i Visby där det kan komma att byggas ytterligare ett bräckvattenverk. Foto Jan Bjerkesjö

Dimman ligger ibland tät i Visby där det kan komma att byggas ytterligare ett bräckvattenverk. Foto Jan Bjerkesjö

Jan Bjerkesjö