RÖK: Tre nya publikationer presenterades

Publicerad: 26 mars, 2019

Annika Malm berättade om Svenskt Vattens publikation P116. Foto Mistra InfraMaint

Annika Malm berättade om Svenskt Vattens publikation P116. Foto Mistra InfraMaint

Tre nya publikationer från Svenskt Vatten presenterades under Rörnät och Klimats (RÖK) första dag i Gothia Towers i Göteborg. Den fjärde kommer att presenteras under konferensens andra dag och det är ett av flera ”rekord” som slås under de två konferensdagarna.

Det första rekordet var att Svenskt Vatten var tvungen att stänga anmälningsmöjligheten vid 700 personer – ett rekordstort intresse för deltagandet på den nionde Rörnät och Klimat. Det andra rekordet var att det i år ställer ut 55 företag i minimässan. Under konferensdagarna kommer dessutom inte mindre än fyra publikationer att presenteras.

Först ut under första konferensdagen var Annika Malm, RISE, som presenterade ”Förnyelseplanering av VA-ledningar, P116. Det var 2007 som Svenskt Vatten inledde förnyelseprojekt som bland annat ledde fram till hållbarhetsindex. Undersökningar visade att bara 12 procent hade förnyelseplaner, 47 procent inte hade någon plan alls och resterande 41 procent hade gjort analys inför planeringen.

- Vi insåg att vi måste komplettera med kursverksamhet, vilket vi gjort från 2016 och fram till i år som jag och Anne Adrup håller i. Det är en kurs som ger en grund att stå på, men det behövs mycket mer arbete att göra i en förnyelseplan. Har man ingen plan blir det däremot inget gjort.

Det finns stora skillnader mellan små och stora kommuner hur långt man kommit med förnyelsearbetet. Det handlar om att göra rätt prioriteringar för att utnyttja resurserna på bästa sätt och det varierar stort mellan kommuner.

Anne Adrup från Sweco var nästa på tur att presentera en ny publikation – P113 om ”Effektivt underhåll av VA-system”. Och behovet är onekligen stort med tanke på att tidigare publikation, P39, presenterades 1979, alltså för 40 år sedan och mycket har förstås hänt under dessa år.

Anne Adrup har tillsammans med David Jacobsson, Johan Lundberg, samt Tommy Giertz från SVOA har utgjort arbetsgrupp bakom den nya publikationen. Även här krävs planering för underhållsarbetet som grundar sig på ett aktuellt dokumentationsmaterial.

- Strukturering och dokumentation är grundläggande när det gäller underhållsplaneringen. Och att vi arbetar proaktivt framåt istället för akutåtgärder.

Underhåll och förnyelse går hand i hand och ledningsägarna måste vara medvetna om att arbetet kommer att ta tid även om behovet är skriande.

Olof Persson från Pencon presenterade sedan publikationen P115 ”Vattenledningar och reservoarer – spolning, rensning och rengöring”. Det är en revidering av tidigare P77 från 1995 som nu kompletterats med vattenkemi, nya tekniker, vattenhastigheter och en restriktiv användning av klor.

Alla publikationer syftar förstås till att vattenkvaliteten är säkrad när det når konsumenten. Under andra konferensdagen kommer Krister Törneke, Tyréns, att presentera P114 ”Distribution av dricksvatten – funktionskrav hydraulisk dimensionering och utformning av allmänna vattenledningsnät”.

De fyra publikationerna kommer sedan att presenteras på sex olika platser i Sverige på remissturné då fler får chansen att komma med synpunkter.

Nämnas i övrigt från första konferensdagen är att Petter Walan, Vakin, berättade om förnyelseplaneringen med avancerat datastöd som gjorts i Umeå, att Tommy Giertz berättade om AI-stöd och effektivare underhåll, att Walter Jonasson, VAKIN/RÖK och Marie Falk, Kretslopp och vatten Göteborg stad, berättade om hur VA-branschen kan lära av industrins proaktiva underhållsarbete. Mats Henriksson och Simon Bengtsson NSVA berättade om hur man kan hitta vattenläckor med hjälp av satelliter i framtidens smarta ledningsnät, att Bosse Berghult Miljökemigruppen gick igenom vattenkvalitetens betydelse för en säker dricksvattendistribution, att Pia Dromberg SVOA och Emma Lilliesköld Fortifikationsverket informerade om säker spolning av avloppsledningar, tunnlar och magasin, samt att Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten berättade om ökade krav på planering och aktuellt från såväl Sverige och EU.

SSTT kommer att komplettera med separata artiklar från olika programpunkter.

Läs även Tidenes største Rörnät och Klimat

Läs även Svensk og norsk vannbransje med felles utfordringer

Jan Bjerkesjö