Tidenes største Rörnät och Klimat

Publicerad: 26 mars, 2019

Bildet: Med det miljøfokuset vi nå har må vi sørge for å gjøre bransjen enda mer synlig og attraktiv, sa Svenskt Vattens nye VD, Pär Dalhielm, under åpningen av årets Rörnät och Klimat

Bildet: Med det miljøfokuset vi nå har må vi sørge for å gjøre bransjen enda mer synlig og attraktiv, sa Svenskt Vattens nye VD, Pär Dalhielm, under åpningen av årets Rörnät och Klimat

Årets store vann- og klimakonferanse i Sverige, Rörnät och Klimat, slår alle rekorder når det gjelder deltakelse. 700 påmeldte er på plass, inkludert 55 utstillere i Gothia Towers i Gøteborg. Svenskt Vatten måtte stenge for ytterligere påmeldinger et par uker før konferansestart.

Fokuset på ledningsnett og klima har dermed aldri vært større enn i dag i Sverge. Det er noe Svenskt Vatten mener organisasjonen må utnytte for å bygge en sterk framtid, og for å bli en viktig røst i klimakampen.

En viktig møteplass
Konferansen har etablert seg som den største møteplassen for svensk vannbransje, og arrangeres for niende gang. Hovedtemaer i år er fornyelse og vedlikehold av VA-ledningsnett. Dessuten blir det over de to dagene konferansen varer også fokus på overvannshåndtering, fremmedvann/uønsket vann og drikkevannsforsyning. Konferansen er likevel først og fremst svensk vannbransje sin største og viktigste møteplass, understreket konferanseleder Hans Bäckman.

Ny VD
Svenskt Vatten har vært gjennom en tung periode, blant annet med store endringer i bemanningssituasjonen. Likevel har organisasjonen «levert varene» også i 2018.  Mangeårig projektledaren, Hans Bäckman er gått av med pensjon, men vil fortsette i et 50 prosent engasjement.
Svenskt Vatten har hentet inn Pär Dalhielm som ny VD. Han kommer fra stilling som direktør for förvaltningen Stöd, fritid och entreprenad i Västerås kommune, og er dermed en novise innen svensk vannbransje. 
Det var likevel den nye Svenskt Vatten-sjefen som fikk i oppgave å tegne fremtidsbildet og utfordringene for bransjen under åpningen av årets Rörnät och Klimat.

Fornyelsestakten i Sverige er bare på 0,5 prosent, mens ledningsnettet i Sverige går fem ganger rundt jorda. De årlige investeringene er på 12 milliarder kroner, men burde være omtrent det dobbelte. Lekkasjenivået ligger et sted mellom 20 og 25 prosent. Det vil ta 200 år å fornye svensk ledningsnett med så lav fornyingstakt.

Fra miljøkamp til klimakamp
Pär Dalhielm slo fast at miljøkampen har pågått i Sverige de siste 50 årene, med stort fokus på lokal forvaltning. I dag er situasjonen endret til sterkt fokus på klimautfordringene.

-Det EU bestemmer og ungdom over hele Skandinavia demonstrerer for, vil bli en del av den lokale svenske politikken også innenfor vannbransjen. Vi er på veg rett inn i en utfordrende og til dels skremmende framtid. Vi må våge å si at vi har utfordringer. Fjorårets store utfordring med tørke og vannmangel kan skje nok en gang, og da får vi utfordringene rett i fanget. Disse utfordringene er egentlig en gave til vår bransje, sa Pär Dalhielm.

Han slo fast at bransjen må se nærmere på hvordan den er organisert og hvilke partnerskap man skal inngå for å løse framtidens utfordringer. Her er det nødvendig med nye allianser. Svenskt Vatten ser det som sin oppgave å gjøre vannbransjen så sterk som mulig.

-Med det miljøfokuset vi nå har må vi sørge for å gjøre bransjen enda mer synlig og attraktiv. Det må satses sterkt på forskning og utvikling. Rekruttering av framtidsrettede yrker må fortsette, og vi må bli en sterk aktør i klimakampen, sa han blant annet under sitt åpningsforedrag.
SSTT følger konferansen i dag og i morgen

 

Årets store vann- og klimakonferanse i Sverige, Rörnät och Klimat, samler 700 deltakere, inkludert 55 utstillere i Gothia Towers i Gøteborg.

Årets store vann- og klimakonferanse i Sverige, Rörnät och Klimat, samler 700 deltakere, inkludert 55 utstillere i Gothia Towers i Gøteborg.

Odd Borgestrand, tekst og foto