Svensk og norsk vannbransje med felles utfordringer

Publicerad: 26 mars, 2019

Det er ikke bare ledningsnettet som skal fornyes i Sverige. Det er mange VA-anlegg fra 1970-tallet som skriker etter renovering. I Skåne er investeringsbehovet tidoblet de siste 10 årene, fra 79 til 703 millioner kroner, fortalte leder for det interkommunale selskapet NSVA i Skåne, Ulf Thysell.

Det er ikke bare ledningsnettet som skal fornyes i Sverige. Det er mange VA-anlegg fra 1970-tallet som skriker etter renovering. I Skåne er investeringsbehovet tidoblet de siste 10 årene, fra 79 til 703 millioner kroner, fortalte leder for det interkommunale selskapet NSVA i Skåne, Ulf Thysell.

Bærekraftige VA-løsninger for svenske kommuner krever minst 50.000 innbyggere, og det betyr at kommunene nå må danne allianser som gjør vannbransjen i stand til å møte klimautfordringer og samtidig settes i stand til å levere rent vann og solide avløp hver eneste dag, 24 timer i døgnet året rundt.

Det var under årets store vann- og klimakonferanse i Sverige, Rörnät och Klimat, at VD Ulf Thysell i NSVA kom med dette utsagnet. NSVA har ansvaret for vann og avløpstjenester i seks kommuner i Nordvestre Skåne. Hovedkontoret ligger i Helsingborg, og i tillegg er kommunene Bjuv, Båstad, Landskrona, Svalöv og Åstorp medeiere i NSVA. Mange av synspunktene som kom fram under konferansen i Gøteborg kunne like gjerne vært framført under et årsmøte i Norsk Vann.

Ulike utfordringer
De seks kommuner har totalt 250.000 innbyggere, og de opplever ulike utfordringer. Noen kommuner er typiske vekstkommuner, mens andre sliter med fraflytting. Alle kommunene skal imidlertid ha likeverdige vann og avløpstjenester uansett situasjon i den enkelte kommune.
VA-bransjens utfordringer med drift og fornyelse av ledningsnett, personalkapasitet investeringsbehov og organisasjonsformer var de omfattende temaene Ulf Thysell skulle sveipe innom i sitt 25 minutter lange foredrag under Rörnät och Klimat i regi av Svenskt Vatten i Gøteborg.

Rekruttering
Det er behov for 4000 nye stillinger i svensk vannbransje. -Det betyr at vi må få opp interessen for ulike yrker. Vi trenger folk med ny kompetanse i en digital framtid. Samtidig er det også behov for medarbeidere i de tradisjonelle yrkesfagene, understreket Thysell.
-Det finnes ingen spesiell definisjon av hva vannbransjen egentlig står for og hvilke oppdrag som skal utføres når vi er i en driftssituasjon.  Derfor må vi bli tydeligere på våre oppgaver slik at både politikere og innbyggere forstår hva vi gjør, og ungdom søker til spennende og trygge arbeidsplasser, fortsatte han.

Store investeringer
Investeringsbehovet i svensk ledningsnett ligger på 20 milliarder i året. En del svenske kommuner har utarbeidet lokale investeringsplaner, men fortsatt er det et flertall som ikke har langtidsplaner for vann og avløp.  Det er viktig at kommunene legger fram sine investeringsplaner for 20 og 40 år fram i tid.
Det er ikke bare ledningsnettet som skal fornyes. Det er mange VA-anlegg fra 1970-tallet som skriker etter renovering. I Skåne er investeringsbehovet tidoblet de siste 10 årene, fra 79 til 703 millioner kroner.

Organisering
Thysell mente svensk vannbransje nå må gå inn i en konstruktiv dialog om veien videre. Han var tydelig på at det er helt nødvendig å organisere seg i større enheter. 
-Det er mange kommuner som nå har begynt å se over egne kommunegrenser for å samle kompetanse. Det er de store organisasjonene som lykkes best med rekruttering, mente han.
Finansieringsordningen er også en utfordring. Det er ikke tillatt å flytte penger over kommunegrensene slik lovverket er utformet i Sverige i dag. Thysell mente bransjen bør trykke på for å kunne samarbeide også økonomisk i prpsjekter på tvers av kommunegrensene.
Her mener Svenskt Vatten at Scottish Water er et stort forbilde. I Skottland er hele landet samlet i ett  selskap. Dermed er det felles avgifter og samme krav til tjenesteleveranser uansett hvor i landet man bor.

Leder for det interkommunale selskapet NSVA i Skåne, Ulf Thysell, mente svensk vannbransje nå må gå inn i en konstruktiv dialog om veien videre. Han var tydelig på at det er helt nødvendig å organisere seg i større enheter.

Leder for det interkommunale selskapet NSVA i Skåne, Ulf Thysell, mente svensk vannbransje nå må gå inn i en konstruktiv dialog om veien videre. Han var tydelig på at det er helt nødvendig å organisere seg i større enheter.

Odd Borgestrand, tekst og foto