De fem mest lästa artiklarna under april

Publicerad: 7 maj, 2024

Information om en NoDig tematräff i juni på Leirsund, i Lilleström kommune, om pilotrörsborrning under Gardemoen väckte stört intresse hos läsarna i april. Därefter kom en ny guide som STVF tagit fram som stöd för beställningar av kvalitetssäkra rörinspektioner. Även SSTT's stora webinarium om schaktfritt, med över 200 anmälda deltagare, väckte läsarnas nyfikenhet, liksom hur den nya auktorisationen kan stärka spolbilsbranschen samt en ny stor satsning på läckagesökningen hos NSVA.

I juni gjennomføres NoDig tematreff på Leirsund, i Lillestrøm kommune, i forbindelse med pilotrørsboring under Gardermobanen. 

Programmet for tematreffet starter kl. 09.00 og er over kl. 14.00. I løpet av dagen blir det befaring med grundig presentasjon av prosjektet, og muligheter for å stille spørsmål undervegs. I prosjektpresentasjonen presenteres prosjektet med kontraktstype, metodevalg og prosessen rundt krysningssøknaden til BaneNOR.

Rörinspektioner är en viktig del av fastighetsunderhåll, de bidrar till att upptäcka eventuella problem i tid och åtgärda dem innan de blir allvarliga. För att hjälpa beställare att säkerställa en hög kvalitet på inspektionerna har STVF tagit fram handboken T25. Nu finns även en kort och tydlig guide till handboken för att ytterligare underlätta för beställarna.

Under ett välbesökt webinar gick SSTT igenom olika schaktfria metoder som finns tillgängliga för att genomföra renoveringar samt förnyelse av VA-ledningsnät. Med ett reinvesteringsbehov på 560 miljarder kronor fram till år 2040 behöver VA-bolagen använda hållbara metoder som är ekonomiskt fördelaktiga, går snabbt att utföra och medför betydligt mindre samhällspåverkan.

Att kunna känna en trygghet vid upphandling av spolbilstekniker, att man får en jämn och hög kvalitet på jobben, är något som många önskar. Hittills har det dock inte varit så, men med den nystartade utbildningen med efterföljande auktorisation kan det bli verklighet.

Kunskapen om stora förluster i dricksvattensystemet och växande krav på en hållbar vattenhantering var anledningar till en stor satsning hos NSVA för att minska vattenförlusterna. Målet är att halvera förlusterna till 2028 och i satsningen ingår bland annat ett starkt ökat fokus på läckagesökning i fält.

Ylva Sjönell