Auktorisation stärker spolbilsbranschen

Publicerad: 18 april, 2024

Att kunna känna en trygghet vid upphandling av spolbilstekniker, att man får en jämn och hög kvalitet på jobben, är något som många önskar. Hittills har det dock inte varit så, men med den nystartade utbildningen med efterföljande auktorisation kan det bli verklighet.

Lars Benzeriane är Teknisk chef på Aarsleff Pipe Technologies AB och har under många år jobbat i olika positioner med ansvar för upphandling av spolbilstjänster som en del i olika entreprenader.

-        Vi anlitar spolbilsföretag främst för rengöring inför en rörinspektion vid förnyelse av ledningar med infodring(relining) men även vid en statusbedömning av VA-systemet för våra kunder och är då beroende av att rören verkligen spolas rent. Dock är det svårt att veta på förhand vilken kompetens som spolteknikern som kommer har. Många gånger vet vi vilka vi vill använda och kan boka dem men så är inte fallet alla gånger. Har vi tur så får vi de riktigt kvalificerade, andra gånger har det hänt att den som kommer är ute på sitt första uppdrag och aldrig har spolat ett rör innan, berättar han.

Ökar yrkesstoltheten

Han välkomnar därför den utbildning som SPOL-gruppen inom SSTT nu startar och den auktorisation som utbildningen avslutas med.

-        Att spolbilsbranschen nu kan få en gemensam utbildningsplattform och skapa en kvalitetssäkring av utförda tjänster stärker helt klart den yrkeskåren. Vi som själva blir upphandlade av VA-bolag med krav på att leverera högkvalitativa tjänster är beroende av att de vi i vår tur handlar upp levererar lika hög kvalitet. Vi har även stort fokus på hållbarhet och en CO2-minskning i branschen, med en auktoriserad utbildning hoppas vi också att hållbarhet kan komma mer i fokus.

En auktorisation av spolbilstekniker tror han även kan bidra till att lösa ett annat problem han noterat.

-        Det verkar vara svårt att få tag på folk som vill jobba inom spolbilsbranschen, vilket troligen är ett av skälen till den varierade kompetens vi märker av hos spolbilsteknikerna. Företagen hinner troligtvis inte internutbilda de nyanställda utan tvingas ibland skicka ut dem på jobb utan tillräckliga kvalifikationer. Med en utbildning och auktorisation tror jag yrkesstoltheten kan öka och därigenom locka fler till branschen.

En konkurrensfördel framöver

Han har under åren sett en snabb utveckling av spolbilsbranschen. Från början startades väldigt många små företag, senare slogs många av dem ihop till större företag vilket är hur marknaden ser ut idag.

-        Det finns många olika typer av spolbilstjänster som de företagen erbjuder och alla kommer ju inte behöva den spetskompetens som en auktorisation borgar för. Jag utgår från att företagen kommer identifiera vilka som behöver gå utbildningen och auktoriseras. Att ha den kompetensen inom företaget kommer vara en konkurrensfördel framöver då kraven från beställare kommer öka på auktorisation vid upphandlingar.

Den största nyttan med en auktorisation för spolbilstekniker anser Lars Benzeriane är att grundkompetensen i branschen höjs och blir likartad över hela landet.

-        Vi ser samma problem överallt, det är ont om folk och väldigt varierande kompetens. Kan vi ställa krav på auktoriserade spolbilstekniker för uppdrag där vi har höga kvalitetskrav skulle det naturligtvis underlätta vårt arbete.

Gynnar alla parter

Aarleff Pipe Technologies AB är ett kvalitetssäkrat företag vilket innebär att det är viktigt för dem att använda certifierad och auktoriserad personal överallt där det är möjligt.

-        Det höjer kvaliteten på allas jobb. I slutänden är det kunden som vinner mest på att vi ställer höga kompetenskrav, de får bättre jobb utförda på alla nivåer.

När det nu startar en utbildning och auktorisation för spolbilstekniker blir det därför naturligt för dem att allteftersom fler blir auktoriserade ställa krav på att de spolbilsföretag de anlitar har auktoriserad personal.

-        På det sättet kan vi vara med och bidra till en högre generell kvalitetsnivå i den branschen och höja statusen för spolbilstekniker, något som gynnar oss alla, avslutar Lars Benzeriane.

 

 

Ylva Sjönell