Tematreff: Pilotrørsboring under Gardermobanen

Publicerad: 11 april, 2024

Du er invitert til tematreff om styrt boring under Gardermobanen!

Du er invitert til tematreff om styrt boring under Gardermobanen!

I juni gjennomføres NoDig tematreff på Leirsund, i Lillestrøm kommune, i forbindelse med pilotrørsboring under Gardermobanen. 

Programmet for tematreffet starter kl. 09.00 og er over kl. 14.00. I løpet av dagen blir det befaring med grundig presentasjon av prosjektet, og muligheter for å stille spørsmål undervegs. I prosjektpresentasjonen presenteres prosjektet med kontraktstype, metodevalg og prosessen rundt krysningssøknaden til BaneNOR.

Fullt program og skjema for påmelding til NoDig-tematreffet finner du her.

Tematreffet retter seg mot kommuner, entreprenører og konsulenter som ønsker å lære mer om slike metoder. 

Å dele kunnskap om NoDig-prosjektet

Anleggsgjennomføringen pågår, og aktørene ønsker å dele erfaringer om valgte metoder, spesielle anleggstekniske utfordringer og hvordan disse løses. I samarbeid med SSTT, byggherre Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS (NRVA) og hovedentreprenør Marthinsen & Duvholt AS inviterer derfor Steg Entreprenør sammen med Østergaard til tematreff om prosjektet.

Pilotrørsboring for varerør

Bakgrunnen for tematreffet er at Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS (NRV) skal krysse under Gardermobanen med ny reservevannforsyning i forbindelse med etableringen av en ny trykkøkningsstasjon. Det fordrer at Gardermobanen krysses med fire stålrør, med diameter på 406 mm og 1016 mm i lengder på hhv. 84 m. Stålrørene danner varerør for vannledninger PE DN800, DN250 og høyspent varerør for ELVIA.

Metoden 

Pilotrørsmetoden minner i metode om styrt boring. I stedet for pilotstenger brukes pilotrør med utvendig diameter på ca. 10 cm. Styring av boringen skjer med et borehode. Ved pilotrørsmetoden monteres en optisk lysgiver like bak borehodet, og boring forutsetter at lysgiveren er synlig gjennom pilotrørene fra pressegropen under hele boreforløpet.

Boringen kan kun gjennomføres ved optisk kontakt med borehodet, hvilket medfører at utførelsestoleranser maksimalt kan være opp til ca. 5 cm. Av samme grunn kan det utelukkende etableres rettlinjede ledninger med metoden. Boreriggen stilles derfor oftest opp nede i en boregrop. Pilotrørsmetoden brukes typisk der hvor det stilles strenge toleransekrav til etablering av ledningen, for eksempel ved boring for VA ledninger med lite tilgjengelig fall. 

Les gjerne mer på SSTTs oversikt over ulike NoDig-metoder.