NoDig-konferansen i Drammen: Gled deg!

Publicerad: 30 oktober, 2023

Dette er noen av foredragsholderne som bidrar på NoDig-konferansen i Drammen 29. og 30. november. Kommer du?

Dette er noen av foredragsholderne som bidrar på NoDig-konferansen i Drammen 29. og 30. november. Kommer du?

Til SSTTs NoDig-konferanse i Drammen samles konsulenter, kommunefolk, dyktige fagmennesker fra entreprenørbransjen, representanter fra organisasjoner, en stortingsrepresentant og mange flere. Alt for å møtes, dele og lære, i to innholdsrike døgn! Kommer du?

Det er fremdeles noen få ledige plasser tilgjengelige. Du finner programmet og påmeldingsinformasjonen her. Det er førstemann til mølla, så ikke nøl med å melde deg på, så fort som mulig!

Stortingsrepresentant Anne Kristine Linnestad (H), fra Kommunal- og forvaltningskomiteen i Stortinget, skal presentere myndighetenes arbeid med vann og avløp. Hun er engasjert i VA-problematikken både lokalt og nasjonalt, og har mye å bidra med.

Bjørn Solnes Skaar, som arbeider med VA hos Norconsult og er doktorgradskandidat ved NMBU, skal snakke om barrierer mot ledningsfornyelse og diskutere hvordan man kan omgå dem for å øke fornyingsgraden på ledningsnettet.

Roger Trøsviken, daglig leder og deleier i det nye borefirmaet Eco Drilling, kommer til Drammen for å dele erfaringer fra 100 prosent elektrisk drift!
Han tok initiativet til å etablere Eco Drilling i samarbeid med entreprenørbrødrene Gudbrandsen AS i 2021, etter å ha tilbrakt 4 år hos den etablerte NoDig-entreprenøren, Steg Entreprenør AS. Ambisjonen var å drive en bærekraftig virksomhet fra starten og samtidig kunne tilby tjenester innen et segment som i stor grad ble betjent av utenlandske NoDig-entreprenører. Samtidig ønsket de å ta noen ekstra skritt i en grønn retning, til tross for at NoDig i seg selv er et grønt alternativ, uavhengig av om maskinene er elektriske eller dieseldrevne.
Hvordan har det gått? Er det i det hele tatt mulig i dagens marked å operere uten diesel? Under NoDig-konferansen vil du få høre ham fortelle om ambisjonene, hindringene, nedturene og oppturene i jakten på lønnsom drift, der elektrifisering står i sentrum.

Øystein Olimb, daglig leder i Olimb Anlegg AS, skal holde et foredrag om pilotrørsboring. Du vil få svar på hvor det er naturlig å bruke denne metoden og forutsetningene for bruken. Han vil også dele innsikt i hva man må tenke på ved prosjektering og når det ikke er naturlig å pilotrørbore.

Leon Eide, sivilingeniør fra NTNU med anleggsteknikk og fullprofilboring som spesialfelt, har siden 2019 vært prosjektleder for råvannsprosjektet, som er en del av prosjektet Ny Vannforsyning til Oslo. Han kommer til konferansen for å snakke om Tunnelboremaskin (TBM) som drivemetode og presentere erfaringene så langt i prosjektet, etter å ha drevet ca. 4,5 km tunnel med TBM. Tidligere har Eide arbeidet med store TBM-prosjekter for BaneNOR, som Nye Ulriken Tunnel i Bergen og Follobanen mellom Oslo og Ski.

Kristian Sandum, faglig leder for NoDig hos Steg Entreprenør AS, skal dele informasjon om grøftefri kryssing av jernbanen, basert på et prosjekt med pilotrørsboring under Gardermobanen, samt statusen for slikt arbeid i Norge. Her kan du få en liten forsmak på det.

Reidar Kveine og Hans-Åke Mähler skal informere om nyhetene fra RIN, STVF, SPOL og STLK. Reidar Kveine arbeider til daglig i Planavdelingen for Vann og Avløp i Bærum kommune,  han er styreleder for RIN og medlem av SSTTs arbeidsutvalg i Norge. Mens Martina Bergh Svedahl, fra Asplan Viak AS og også fra RIN, vil stå for oppsummeringen og spørsmålene om banekryssing.

Caroline Hovin Fantoft, prosjektleder i Oslo VAV og ansvarlig for innovasjonsprosjektet «NoDig Development - gravefri tilkobling av stikkledninger», vil beskrive statusen på innovasjonsprosjektet, sammen med Jørgen Kristensen fra Olimb Anlegg AS. Dette prosjektet kan du få en smakebit på her.
I foredraget vil Caroline og Jørgen beskrive en bærbar, elektrisk borerigg som etablerer stikkledninger gravefritt fra huset til gaten. Du får lære om problemene knyttet til etablering av stikkledninger i urbane miljøer, graden av innovasjon i markedet og boring i mindre skala.

Deon Pohorille har spesialisert seg på tilstandsvurdering og vil fortelle forsamlingen hvordan grøftefri arbeid utføres i Sør-Afrika, inkludert bruk av væpnede vakter og sikkerhetstiltak. Han vil også diskutere trendene innen bransjen i Afrika.

Johanne Stake, som er overingeniør i VA-forvaltning i Drammen kommune, vil sammen med Asplan Viak og Kjeldaas snakke om et separeringsprosjekt i Drammen. Foredraget vil belyse utfordringer, løsninger og samspillet i prosjektet. Dette prosjektet er også omtalt i presentasjonen av Siri Gamst Bøysen i månedens nyhetsbrev.

Dan Billing fra Sharewell vil presentere retningsstyrt fjellboring. Han studerte opprinnelig elektronisk ingeniørfag ved Sheffield University i Storbritannia. Senere arbeidet han i flere år rundt om i verden før han returnerte til universitetet for å fullføre en MSc i Renewable Energy Systems Technology ved Loughborough University. Han har jobbet i Nederland i flere år før han begynte samarbeidet med Sharewell i 2018 for å gjenetablere virksomheten deres i Europa, Midtøsten og Afrika.

Tor Heggernes, Salgs- og Markedsansvarlig i Pipeliner AS, har jobbet med rørfornying i Pipeliner siden 2013. På NoDig konferansen i Drammen skal han snakke om full-strukturell vannstrømpe (IBB16) og RENVANNS prosjektet. Det er et utviklingsprosjekt Pipeliner AS gjennomfører i samarbeid med Trondheim og Oslo kommuner, samt Sintef.
De nærmer seg slutten på prosjektet. Han skal presentere hva aktørene ser for seg blir det endelige sluttproduktet knyttet til gravefri rehabilitering og tilkobling på vannledninger.
Tor Heggernes skal også snakke om et prosjekt Oslo kommune har gjennomført med midler fra Folkehelseinstituttet. Målet er å finne ut hvordan eventuelle rukler i strømpen, i forbindelse med bend, påvirker strømpens styrke.

Dette er smakebiter fra programmet. Det blir mer! I tillegg til sosialt samvær, god mat - og smaksprøver fra Norges eldste bryggeri, som ligger i nettopp Drammen. 

Det er bare å glede seg. Og - det er altså mulig å fortsatt melde seg på. Det er noen få, ledige plasser fremdeles. 

Tekst: Inger Anita Merkesdal.