Rykende fersk NoDig-kunnskap på konferansen

Publicerad: 5 september, 2023

Takket være innovasjonsprosjektet NoDig Development, i regi av Oslo kommune, er Olimb Anlegg i ferd med å utvikle den første kommersielle løsningen for gravefri etablering av stikkledninger for vann. De helt siste nyhetene fra prosjektet presenterer Caroline Hovind Fantoft, fra Oslo kommune VAV, på SSTTs NoDig konferanse i Drammen.

Konferansen arrangeres 29. november. Siste dag for påmelding er 8. september. Du rekker det fortsatt.

Gjennom innovasjonsprosjektet i regi av VAV har Olimb Anlegg AS utviklet en liten borerigg, som kan representere et stort gjennombrudd for gravefri etablering av stikkledninger.

Prosjektet er inndelt i flere faser. I fase 1 har alle delene til løsningen blitt testet, tilpasset og rapportert. I fase 2 skal alt settes sammen og teste på et forsøksfelt Oslo kommune har etablert på Ås. Når fase 2 er gjennomført og godkjent, skal løsningen testes i gate i Oslo. 

Løser alle oppgavene

I skrivende stund går VAV gjennom rapporten fra fase 1. Relativt kort tid etter at den er godkjent, starter testingen på Ås. Når årets NoDig konferanse gjennomføres i Drammen, vil VAVs representant i prosjektet, Caroline Hovind Fantoft og Jørgen Kristensen fra Olimb Anlegg, presentere resultatene fra testingen. 

Bestillingen fra VAV var en rigg som borer fra kjeller til kum, eller fra kum til kjeller. Boreriggen Olimb Anlegg har utviklet har alle egenskapene til en større borerigg, og borer gjennom alle typer materialer og grunnforhold: betong, tre, stein, løsmasser og stål. Riggen er konstruert for å utføre kjerneboring, styrt boring og hammerboring, alt etter situasjon og grunnforhold, i lengder opptil 50 meter.  

Reelle forhold 

Oslos testfelt på Ås er preparert for å i størst mulig grad imitere de grunnforhold man vil møte på i Oslo sentrum. i 

– Nå har vi sett en del testing hos Olimb, og det blir spennende å se dem faktisk gjennomføre boringen på Ås, sier Fantoft. 

Prosjektet skal også presenteres på Norsk Vanns årskonferanse i Stavanger i dagene 12. – 13. september. Men beskrivelsen av resultatene fra testfeltet på Ås kommer først på SSTTs NoDig-konferanse i Drammen. 

Så til oljebransjen

Gravefri rehabilitering av vannledninger har vært et stort mål i «alle år». Men ved strømperehabilitering av hovedledninger med stikkledninger anboret, må hver enkel stikkledning kobles til på nytt. Det er utfordrende. For flere år siden ble ildsjeler i VAV inspirert av oljebransjen, som borer rett ned og bortover, og kobler seg til ledninger fra store oljefelt. Tanken var at hvis de klarer dette på hundrevis av meters dyp og under høyt trykk, må det også kunne gjøres i Oslo.

– I flere år hadde vi et innovasjonsprosjekt gående. Det vakte stor interesse, men det var vanskelig å komme i mål. Metoden viste seg å være kostbar og tungvint, med krav om å kunne knytte seg til hovedledningen med anboring. Det er ikke bare, bare på drikkevannsledninger, hvor det både er høyt trykk og strenge hygienekrav. Markedet vil gjerne arbeide frem løsninger, men innovasjon er kostbart. Vi så at det var det for tungt for markedet å ta risikoen ved alene, og at det var behov for større økonomisk bistand fra VAV. Samtidig må vi forholde oss til regelverket for bruk av økonomiske midler. På slutten av 2010-tallet kom et nytt regelverk, for innovasjonspartnerskap. Dette åpnet for at vi kunne bruke mer av våre midler som en partner i et utviklingsløp, beskriver Fantoft.

Bores direkte til kum

Etter at muligheten åpnet seg, utlyste VAV i januar 2022 en ny konkurranse, hvor VAV er med som en mer aktiv partner, og også tar mer av kostnaden. Det som skiller NoDig Development fra det tidligere prosjektet NoDig Challenge er at stikkledninger ikke lenger skal anbores på ledningen, men bores direkte til kum. 

– Vi fikk respons fra flere interessenter, fra Norge, Norden, og også lengre sør i Europa. De som presenterte den mest interessante løsningen, og også den beste løsningen knyttet til fremdrift og økonomi, var Olimb Anlegg. Derfor signerte vi kontrakt med dem, forklarer VAVs prosjektleder. 

Trygg på resultatet

Fra kontrasignering i desember 2022 har ting gått fort. Prototypen ble ferdig bygget på under fire måneder. 

– Gleder du deg til forsøkene på testfeltet? 

Ja, dette blir kjekt. Det er enklere å bore fra kjeller til kum, enn å anbore på vannledninger. Vi har allerede kommet så langt. Basert på det vi har sett til nå, har vi «trua.» Dette gleder jeg meg til å følge med på, og å fortelle om, svarer Caroline Hovin Fantoft fra VAV.

denne SSTT-artikkelen beskrives det hvordan riggen borer seg ut fra kjellerrom til påkoblingspunkt i kum ute i gata, eller et annet punkt, VAV definerer. Deretter trekkes et nytt vannrør til huset. Alt gjennomføres i løpet av bare noen timer, uten å rive i bygningen, grave i grunnen eller påvirke trafikken. Under SSTTs NoDig-konferanse beskrives forsøkene på testfeltet på Ås.