Stort gjennombrudd for liten borerigg

Publicerad: 12 juni, 2023

Gjennombrudd for Olimb Anlegg nyutviklede borerigg for gravefri etablering av stikkledninger.

Gjennombrudd for Olimb Anlegg nyutviklede borerigg for gravefri etablering av stikkledninger.

På oppdrag av Oslo kommune har Olimb Anlegg AS utviklet en liten borerigg som kan representere et stort gjennombrudd for gravefri etablering av stikkledninger. Oppdragsgiveren har stor tro på løsningen.

Knapt seks måneder gikk det fra Oslo kommune, ved Vann- og avløpsetaten (VAV), i desember 2022 signerte en avtale om innovasjonspartnerskap med Olimb Anlegg AS om utvikling av en løsning for gravefri tilknytning av stikkledninger til hovedledninger, til prototypen er klar for testing under virkelige forhold. Prototypen har hittil med glans bestått alle tester inne på verkstedet. Nå blir den testet i ulike utvendige miljøer, før den skal prøves og godkjennes offisielt.

– I VAV har vi stor tro på at vi i dette prosjektet kommer i mål med en gravefri løsning for etablering av stikkledninger. Det vil gjøre det mulig for oss å ikke bare øke rehabiliteringstakten, men også gjøre det billigere, mer miljøvennlig og med mindre ulemper for byens innbyggere, sier prosjektleder Caroline Hovind Fantoft i VAV.

Fullverdig borerigg i miniformat

Boreriggen Olimb Anlegg har utviklet er helhydraulisk og satt sammen av flere bærbare deler, slik at den enkelt kan fraktes, monteres og brukes innvendig fra kjellerrom i bygninger. Prototypen er 2,30 meter lang, veier 200 kg ferdig montert, og drives naturligvis av ren elektrisitet.  

Ifølge en pressemelding fra Olimb Anlegg har riggen alle egenskapene til en større borerigg. Den borer gjennom alle typer materialer og grunnforhold på veien fra hus til hovedledning: betong, tre, stein, løsmasser og stål. Riggen er konstruert for å utføre kjerneboring, styrt boring og hammerboring, alt etter situasjon og grunnforhold, i lengder opptil 50 meter.  

Sparer bygninger, tid, penger og miljø

Tradisjonell graving og legging av nye vann- og avløpsrør medfører høye arbeidskostnader, støy og CO2-utslipp. Det å kunne legge nye rør i bakken gravefritt betyr derfor store besparelser i tid, penger og miljø for Oslo kommune.

Riggen borer seg ut fra kjellerrom til påkoblingspunkt i kum ute i gata, eller et annet punkt, VAV-definerer. Deretter trekkes et nytt vannrør til huset. Alt gjennomføres i løpet av bare noen timer – uten å rive i bygningen, grave i grunnen eller påvirke trafikken.

Dette er spesielt viktig i bysentrum, hvor gravearbeider ofte medfører stengte gater og store utfordringer for fremkommeligheten. Olimb Anleggs mini-borerigg kan blant annet bore under vei og trikkeskinner mens trafikken går uforstyrret i bybildet. 

18 millioner til gravefri utvikling

I dag finnes det ingen kommersiell løsning for gravefri etablering av stikkledninger. Oslo kommune VAV har i flere år invitert markedet til å utvikle nye, gravefrie metoder, og satte opprinnelig av totalt 18 millioner kroner til utviklingen av en slik løsning i innovasjonsprosjektet «NoDig Development».

To firmaer deltok i konkurransen om et innovasjonspartnerskap med Oslo VAV. Olimb Anlegg leverte et godt tilbud med en svært god løsningsbeskrivelse ifølge oppdragsgiveren, og vant konkurransen. 

Olimb Anlegg kan vise til en lang historie med utvikling av utstyr og fagekspertise innen gravefrie rørleggingsmetoder, og beviser i dette prosjektet at innovasjonskraften fortsatt er sterk. 

Kan starte tidligere enn ventet

– Tidsperspektivet var 18 måneder fra prosjektoppstart til riggen skal være i drift for VAV. Prototypen var ferdig bygget på under fire måneder, og vi ligger godt foran tidsplanen så langt. Hvis det går som vi håper, kan riggen være i drift i prosjekter for Oslo kommune før det har gått 12 måneder, forteller en optimistisk prosjektleder i Olimb Anlegg, Jørgen Kristensen.

Deltakerne på NoDig-konferansen i Drammen 29. november får god anledning til å lære mer om riggen og innovasjonsprosjektet. Da vil prosjektleder Caroline Hovind Fantoft i VAV og Jørgen Kristensen, prosjektleder i Olimb Anlegg, delta med foredrag. Lenke til ytterligere informasjon om konferansen samt påmelding kommer.  

Et gjennombrudd

Snart ti år har gått siden Oslo kommune VAV først utfordret markedet til å finne nye metoder for gravefri tilknytning av vannledninger, i prosjektet som den gang het «NoDig Challenge». Flere leverandører har prøvd seg, men ingen av de tidligere prosjektene kom helt i mål.  

Nå øyner Oslo kommune VAV et etterlengtet gjennombrudd.

– I VAV har vi stor tro på at vi i dette prosjektet kommer i mål med en gravefri løsning for etablering av stikkledninger. Det vil gjøre det mulig for oss å ikke bare øke rehabiliteringstakten, men også gjøre det billigere, mer miljøvennlig og med mindre ulemper for byens innbyggere, sier prosjektleder Caroline Hovind Fantoft i VAV.

Innhold og foto: Olimb Anlegg AS.