De fem mest lästa artiklarna under september

Publicerad: 11 oktober, 2023

Under september var många intresserade av teknikutvecklingen inom schaktfria tekniker, både en ny maskin som används vid micrfotunneling och hur passivpumpsystem fungerar. Även olika teman som kommer finnas med på SSTT's NoDig-konferens i Drammen i november intresserade, såväl som resultaten i en ny rapport från Norsk Vann.

 

I ett projekt i Sollentuna testas en ny maskin för att utföra microtunnling 160 meter rakt in genom berget för att ansluta en spillvattenledning till Käppalatunneln. Att borra rakt ner utan att sedan kunna lyfta upp maskinen genom tunneln skapade behov av en ny typ av maskin.

Självfallsledningar som hindras av exempelvis ett vattendrag behöver oftast en pumpstation som säkerställer tillräcklig renshastighet i ledningen under ån för att undvika sedimentering. Dock finns nackdelar som en hög energiåtgång och problem vid strömavbrott. Ett passivpumpsystem håller ledningarna rena genom rensning en gång per dygn vilket ger minimal energiåtgång och inga problem vid strömavbrott.

Mens togene dundrer og går på Gardermobanen krysser Steg Entreprenør under jernbanen med pilotrørsmetoden. Jernbanekryssing har vært utfordrende å få tillatelse til i Norge. Nå gjennomføres det på Leirsund i Lillestrøm.

Takket være innovasjonsprosjektet NoDig Development, i regi av Oslo kommune, er Olimb Anlegg i ferd med å utvikle den første kommersielle løsningen for gravefri etablering av stikkledninger for vann. De helt siste nyhetene fra prosjektet presenterer Caroline Hovind Fantoft, fra Oslo kommune VAV, på SSTTs NoDig konferanse i Drammen.

- Vi er bundet til dagens systemer og må ta utgangspunkt i disse, gjennom en langsom transformasjon frem mot et mer bærekraftig system, beskrev Anette Kveldsvik Desjardins.

Hvordan bør vi bygge og rehabilitere VA-transportsystemer i dag, for å komme i mål med ledningsnett som møter fremtidige krav og rammebetingelser på en bærekraftig måte? 

Ylva Sjönell