På sporet av løsning for jernbanekryssing

Publicerad: 4 september, 2023

Mens togene dundrer og går på Gardermobanen krysser Steg Entreprenør under jernbanen med pilotrørsmetoden. Jernbanekryssing har vært utfordrende å få tillatelse til i Norge. Nå gjennomføres det på Leirsund i Lillestrøm.

Dette blir tema for et fagtreff på anleggsplassen, og på SSTTs NoDig-konferanse i november. Mer informasjon og påmelding finner du i lenkene.

Under konferansen vil Skandinavia samlet drøfte jernbanekryssinger med NoDig-metoder! Legg merke til at påmeldingsfristen for NoDig-konferansen er 8. september. Du rekker det fortsatt! 

Kritisk for kritisk infrastruktur

Mangel på samhandling og felles forståelse for mulige løsninger forsinker og fordyrer en rekke infrastrukturprosjekter. Gravefri kryssing under jernbanespor har vist seg ekstra krevende både for entreprenører og ledningseiere. 

Setningene er hentet fra SSTT-artikkelen «Viktig med samhandling for kritisk infrastruktur» fra Hallingtreff i fjor. Der ble temaet belyst via prosjekter hvor ny infrastruktur ble hindret av krav fra andre aktører. Spesielt ble Bane Nor trukket fram som en uforutsigbar og vanskelig partner å forholde seg til. Artikkelen beskriver at både Stavanger og Klepp kommuner la inn klager til Jernbanedirektoratet, etter månedsvis med purringer for å få fram kritisk infrastruktur under jernbanespor i kommunene. 

Fire stålrør under Gardermoenbanen

Nå gjennomfører STEG pilotrørsboring på oppdrag av Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS (NRV). Oppdraget består i å krysse under Gardermobanen med ny reservevannforsyning i forbindelse med ny trykkøkningsstasjon PV2.

I alt skal fire stålrør, med diameter på 406 mm og 1016 mm i lengder på hhv. 84 meter, krysse under jernbanen. Stålrørene skal være varerør for vannledninger PE DN800, DN250 og høyspent varerør for ELVIA.

Beskrivelse av metoden

Som metode minner pilotrørsmetoden om styrt boring. I stedet for pilotstenger brukes pilotrør med utvendig diameter på ca. 10 cm. Styring av boringen skjer med et borehode.

En optisk lysgiver monteres like bak borehodet, og boring forutsetter at lysgiveren er synlig gjennom pilotrørene fra pressegropen under hele boreforløpet.

Boringen kan kun gjennomføres ved optisk kontakt med borehodet, hvilket medfører at utførelsestoleranser maksimalt kan være opp til ca. 5 cm. Av samme grunn kan det utelukkende etableres rettlinjede ledninger med metoden. Boreriggen stilles derfor oftest opp nede i en boregrop. Pilotrørsmetoden brukes typisk der hvor det stilles strenge toleransekrav til etablering av ledningen, for eksempel for VA ledninger med lite tilgjengelig fall. 

Tematreff i feltet

Dette kan du få oppleve på anlegget. I samarbeid med SSTT, byggherre Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS (NRVA) og hovedentreprenør Marthinsen & Duvholt AS inviterer Steg Entreprenør sammen med Østergaard til tematreff om prosjektet. Anleggsgjennomføringen pågår, og man ønsker å dele erfaringer om valgte metoder, spesielle anleggstekniske utfordringer og hvordan disse løses.

Tematreffet retter seg mot kommuner, entreprenører og konsulenter som ønsker å lære mer om slike metoder.

Velkommen!