Ny maskin i projekt med microtunnling

Publicerad: 15 september, 2023

Microtunnelmaskinen  lyfts ner på banan i startgropen.  Bild: BAB Rörtryckning AB

Microtunnelmaskinen lyfts ner på banan i startgropen. Bild: BAB Rörtryckning AB

I ett projekt i Sollentuna testas en ny maskin för att utföra microtunnling 160 meter rakt in genom berget för att ansluta en spillvattenledning till Käppalatunneln. Att borra rakt ner utan att sedan kunna lyfta upp maskinen genom tunneln skapade behov av en ny typ av maskin.

Det förklarar Magnus Tingstrand, xx på BAB AB, som själv jobbat med schaktfria metoder i 30 år.

-        Normalt sett använder man microtunnling mellan två brunnar och kan lyfta upp maskinen när den kommer fram till den andra brunnen. I projektet i Sollentuna är vi av olika skäl tvungna att lyfta upp maskinen igen genom det hål vi microtunnlat, något som det inte fanns en teknik för innan, berättar han.

Flera nyheter på nya maskinen

Leverantören Herrenknecht har därför utvecklat en speciell maskin som passar för det ändamålet, en utveckling som skett i nära samarbetet med de som projekterat, Johan Lundberg AB. I Sollentuna sker arbetet vid Edsbergs slott där en ny ledning för spillvatten behöver anslutas till Käppalatunneln som ligger 160 meter ner. Ledningsnätsägare är Sollentuna Energi oh Miljö (SEOM) och entreprenör är PEAB med BAB AB som underentreprenör.

-        Den nya maskinen testas nu för första gången i ett projekt och det finns flera nya lösningar på maskinen. En är att det längst fram inte sitter diskar, som på traditionella maskiner för microtunnling, som behöver bytas inifrån med jämna mellanrum. I stället används TCI-bits, eller rullborrkronor, som inte behöver bytas alls lika ofta. Dessutom används ett högre varvtal för större effektivitet, förklarar Magnus Tingstrand.

Första gången i världen

En annan nyhet med maskinen är att den drivs fram av stålrörssegment i stället för betongsegment, skälet är att maskinen måste kunna lyftas upp igen genom hålet.

-        Stålrörssegmenten bultas ihop med flänsar så att de hänger ihop. När man sedan når fram till tunneln så kan maskinen backas tillbaka i berghålet och vartefter den kommer högre upp tas stålsegment efter stålsegment upp. Det innebär att det vi lämnar efter oss är endast ett hål i berget med den beställda dimensionen. I det hålet kommer sedan rostfria rör lanseras in som kommer utgöra spillvattenledningen.

Enligt Jan Wandeby, byggledare på Johan Lundberg AB, som projekterat det hela är det första gången i världen som man använder tekniken med temporära rör med den här maskinen.

-        Vi har jobbat med projekteringen i två år och tittade från början på olika tekniker som kunde fungera, men det enda alternativet var microtunnling med den här nya maskinen och med temporära rör. Det var framför allt två skäl som avgjorde det, det ena att vi inte kunde ha borrkax som trillade ner i Käppalatunneln, som det blir om man exempelvis först använder styrd borrning och sedan fräser upp hålet till önskad dimension. Det andra var att det är för trångt i Käppalatunneln för att kunna få upp maskinen via tunneln efter att maskinen nått fram dit, konstaterar han.

Utvecklat i samarbete med leverantören

De har goda kontakter med Herrenknecht och har gemensamt diskuterat sig fram till den här lösningen.

-        De har sedan tidigare en microtunnlingmaskin för mindre dimensioner, ca 850 mm i utvändigt mått, men den har inte använts med temporära rör. Vi behövde därför en delvis ny version av den där de dels dimensionerat upp den till 1100 mm utvändigt och 950 mm invändigt, dels anpassat den för att fungera ihop med temporära rör, förklarar Jan Wandeby.

Jan Wandeby tycker den nya maskinen är klart intressant och om den visar sig fungera fullt ut som planerat kommer de använda den i fler projekt framöver.

Många har visat intresse för den nya maskinen

Ute vid Edsbergs Slott har borrningen kommit i gång, de har kommit ca 25 meter ner och allt rullar på utan problem.

-        De största fördelarna med microtunnling är att man får den slutliga dimensionen direkt, när vi avslutar arbetet med microtunnling är det bara att börja lansera det rostfria röret. Tekniken med microtunnling är också mindre känsligt för vattenförande berg, trasigt berg och andra bergvariationer. Slutligen har metoden också en mycket stor precision, vi talar om millimetrar, så man vet vad man får för resultat, förklarar Magnus Tingstrand.

Han berättar också att projektet i Sollentuna har väckt ett stort intresse från ledningsnätsägare, projektörer och entreprenörer.

-        Vi har ett antal besök planerade kommande veckor där intresserade vill komma hit och på plats se hur den nya maskinen fungerar, vilket är väldigt kul, avslutar Magnus Tingstrand.

 

 

 

 

Ylva Sjönell