Nytt, nyttig introkurs i NoDig

Publicerad: 7 september, 2023

NoDig Miljø i Tromsø fornyer vann- og avløpskummer gravefritt. Her er daglig leder Haakon Antonsen, som deltok på SSTTs NoDig-introkurs i Sandvika i vår.

NoDig Miljø i Tromsø fornyer vann- og avløpskummer gravefritt. Her er daglig leder Haakon Antonsen, som deltok på SSTTs NoDig-introkurs i Sandvika i vår.

NoDig Miljø Tromsø fornyer vann- og avløpskummer gjennom NoDig, og samarbeider med aktører innen rørfornying. I februar deltok daglig leder på SSTTs innføringskurs i NoDig i Sandvika. Kurset er nå satt opp igjen, i Bergen 1. – 2. november 2023.

Kursinfo: 

Det er behov for en betydelig økning av fornyelsestakten på ledningsnettet i norske kommuner og øket bruk av NoDig-metoder er et viktig bidrag i denne sammenheng. Et hovedmål med kurset er å øke nysgjerrigheten og å senke terskelen for å ta i bruk metodene.

Kurset er særlig rettet mot ledningseiere og rådgivere som har liten eller ingen erfaring med NoDig-løsninger. Det legges vekt på praktisk tilnærming til stoffet gjennom oppgaveløsning i grupper. Erfarne bransjeressurser (konsulenter, entreprenører) vil delta aktivt med veiledning og råd. Kurset gjennomføres i samarbeid med Norsk Vann.

Program og lenke til påmelding, er her.

Ville lære mer

NoDig Miljø har spesialisert seg på NoDig renovasjon av vann- og avløpskummer. 

Utfordringer de løser er knyttet til feil ved armaturer og sluser, samt vanninnlekking. Bedriften leverer til hele markedet, og har forsøkt ut forskjellige produkter. Slik har de satt sammen de beste produktpakkene som egner seg for de forskjellige prosessene ved fornying av kummer.

NoDig Miljø har mottatt støtte og forskningsmidler av Innovasjon Norge i forbindelse med et OFU-prosjekt i 2015-2018. Nå har No Dig Miljø AS igjen mottatt støtte og forskningsmidler av Innovasjon Norge. Denne gangen for utvikling av et OFU prosjekt sammen med Tromsø kommune.

I februar deltok daglig leder Haakon Antonsen i SSTTs NoDig-introkurs i Sandvika.

Også rådgiverne Katarina Wulff Hansen og Maria Celine Skjelberg, som arbeider i Multiconsult, deltok på kurset i Sandvika. Les deres beskrivelse av kurset i etterkant

Viktig å være oppdatert

– Du driver et firma som benytter NoDig-metoder. Hvorfor valgte du å delta på innføringskurset i Sandvika? 

– Jeg ønsket å lære mer om strømperenovering, styrt boring og andre detaljer knyttet til eksisterende mulighetene. Dette er også knyttet til et innovasjonsprosjekt vi for tiden arbeider med. Det kommer ny kunnskap og produktnyheter underveis, og det er viktig å følge med. Spesielt nå, når miljø får stor oppmerksomhet i anleggsbransjen, er NoDig metodene vi arbeider med høyaktuelle, mener daglig leder Haakon B Antonsen.

Kurset gjennomføres som en kombinasjon mellom foredrag og gruppearbeid. 

 – Hvordan opplevde du kurset? 

– Alt i alt var det et veldig bra kurs og arrangement. Jeg opplevde spesielt gruppearbeidene som svært lærerike. Oppgavene var gode og relatert til stoff vi hadde fått innføring i. Det gav meg stort utbytte av samtalene. Selv har jeg aldri vært en sånn type som noterer mye underveis. Å sette oss rundt et bord og problemstillingene og diskutere løsninger var virkelig nyttig. Jeg tror samtaler, hvor en selv får delta aktivt, hjelper veldig på læringen. 

- Har du et eksempel?

– Jeg husker spesielt en av de siste gruppeoppgavene, knyttet til anboringskrav og strømpekjøring. Der konkluderte vi med at problemet måtte løses ved oppgraving. Innovasjonsprosjektet jeg er involvert i skal belyse nettopp den problemsstillingen, svarer Haakon Antonsen. 

Innovasjonsprosjektet han refererer til, vil bli beskrevet senere.

Må være fleksibel

Foruten Antonsen er det to ansatte i selskapet. Da blir det mange oppgaver som faller på daglig leder. Dette intervjuet fant sted på en fredag. Underveis fikk han følgende spørsmål:  

– Kan du fortelle hva du har gjort den siste uken? 

– Denne uka har vært litt kaotisk. Mandag fikk jeg informasjon fra Hammerfest kommune om at et kumrehabiliteringsprosjekt som var planlagt, likevel ikke kan gjennomføres, fordi kommunen skal spare penger. På den positive side fikk jeg endelig fremdrift på et nytt kumramme-prosjekt i Porsanger kommune. Der renoverte vi 15 kummer for en tid siden. Så har det vært noe etterarbeid knyttet til dette. Nå er planen å teste ut en ny fleksibel konsoll fra Ulefoss. Det skal jeg levere inn pristilbud på. Så har jeg nettopp hatt et møte med Tromsø kommune. De har hatt problemer med en kum, hvor det var vanninntrenging. Avtalen var at vi skulle utbedre denne. Det arbeidet måtte gjennomføres nattetid, fordi kummen ligger i en busstrasse. Da vi åpnet kummen oppdaget vi at det var problemer med avstengingen Så i all hast ble det avklart å renovere en annen kum først. 

– Er dette slikt du opplever ofte?

– Ja, det er ganske typisk at det er problemer med de gamle slusene. Det skjer så å si hver gang det er vannavstenging. I går dukket det opp en annen interessant sak. Det er gått hull i glassfibertanken i en av kommunens pumpestasjoner for avløp. Resultatet er at sjøen spruter rett inn i avløpsvannet hver gang det er flo sjø.  Der har jeg levert inn anbud allerede i dag. Dette må utbedres så fort det er mulig, planen er å tette den ved flo sjø ved neste anledning. 

– Du arbeider variert! 

– Ja, slik er i hovedsak ukedagene mine. Det gjelder å følge med!

Før og etter bilder av en kum NoDig Miljø har renovert gravefritt.

Før og etter bilder av en kum NoDig Miljø har renovert gravefritt.