NoDig kurs: Ønsket å lære mer om hva som fungerer

Publicerad: 27 februari, 2023

Fra venstre: Katarina Wulff Hansen sammen med kollega Maria Celine Skjelberg på SSTTs NoDig kurs i Sandvika.

Fra venstre: Katarina Wulff Hansen sammen med kollega Maria Celine Skjelberg på SSTTs NoDig kurs i Sandvika.

For noen uker siden deltok Katarina Wulff Hansen på SSTTs NoDig kurs i Sandvika. Nå er VA-rådgiveren tilbake i arbeidet sitt hos Multiconsult, med ny kunnskap fra to innholdsrike dager.

Hva arbeider hun med, hvorfor deltok hun og er hun fornøyd med kurset?

Med erfaring fra NoDig

Katarina Wulff Hansen har arbeidet hos Multiconsult siden hun var ferdig utdannet, i 2018. I utgangspunktet arbeider avdelingen hun er en del av med alt innen VA. For det meste har hun arbeidet med prosjektering av infrastruktur, NoDig, overføringsledninger, høydebasseng og overvann.

Hansen har også tidligere arbeidet som byggeleder, og vært litt ute på anlegg. Nå er kvinnen involvert i et arbeid for Bærum kommune, knyttet til NoDig-løsninger for separering og rehabilitering av en stor bekkelukking og andre ledninger i et stort villa strøk. Foreløpig har de prosjektert utblokking og strømperehabilitering.

Katarina deltok på SSTTs innføringskurs i NoDig sammen med kollega Maria Celine Skjelberg.

NoDig som førstevalg

Katarina Wulff Hansen er sivilingeniør i vann og miljøteknikk, og studerte ved NBMU.

– Hvorfor valgte du vann-studiet?

– Det var litt tilfeldig. Jeg begynte egentlig på noe annet. Under studiet fant jeg ut at det var vann jeg ville arbeide med. Vann må man alltid ha. Vann vil alltid være her. Vi har ikke noen verden uten vann. Med utdannelsen innen vann går man til et yrke hvor en alltid vil ha jobb for resten av livet. 

– Men som rådgivere har dere begge beskrevet NoDig tidligere. Hvorfor deltok dere da på SSTTs innføringskurs i grøftefrie metoder? 

– Vi ville på kurs for å få bedre innsikt i hvilke muligheter som er der ute. Bransjen, vi rådgivere, må følge opp og bli flinkere til å anbefale NoDig som førstevalget. Da må vi ha kunnskap om mulighetene, svarer hun. 

Strategien er at de to skulle delta på vegne av VA-gruppen de er en del av, og så dele kunnskapen internt etterpå.

Tanker etter kurset

Sivilingeniøren er opptatt av å lære mer om hva som fungerer, hva som ikke fungerer og hva som anbefales på ulike prosjekt.

– Svarte kurset til forventningene? 

– Vi fikk en god oversikt over mulighetene og begrensningene. Det aller mest interessante var å høre erfaringene fra de som utfører og arbeider med NoDig prosjekt. Det er mye kunnskap å hente fra dem, knyttet til hvor godt dette fungerer i praksis. Så skulle vi gjerne hatt enda mer tid til diskusjon og prat. Det er da problemstillingene kommer opp og frem.

– Noe mer?

– Ja, gruppeoppgavene var kjempefine. Da fikk vi kvernet litt sammen og diskutert alle alternativene. Det var inspirerende og lærerikt, mener hun. 

Involvert i NoDig innovasjonsprosjekt 

Gjennom jobben sin er Katarina Wulff Hansen også involvert i innovasjonsprosjektet Stikkledninger i varerør, som ledes av Drammen kommune v/Nora Belling Mangen.

Bakgrunnen for prosjektet er at kommunene har ulike retningslinjer for rør-i rør-løsninger, og at det i liten grad er gjort forskning på dette. Målet med innovasjonsprosjektet er å få:

  • Økt kunnskap og dokumentasjon om de ulike løsningene/kombinasjonene av rør i rør
  • Retningslinjer for at ut - inntrekking skal fungere
  • Lage/tilpasse beregningsverktøy for VA-bransjen

Prosjekteier er Drammen kommune. Samarbeidspartnere i prosjektet er: Asker og Lier kommune, Norsk Vann, Nasjonalt senter for vanninfrastruktur, SINTEF, Rørleverandørene Hallingplast, Pipelife og Wavin, samt altså rådgiverfirmaet Multiconsult. Nå arbeider de med rapporten, etter at testforsøkene med NoDig er gjennomført.

Det oppsto gode diskusjoner under arbeidet med gruppeoppgavene. Her presenterer Svein Rune Myhre, fra Olimb, en oppgave.

Det oppsto gode diskusjoner under arbeidet med gruppeoppgavene. Her presenterer Svein Rune Myhre, fra Olimb, en oppgave.

Tekst og bilder: Inger Anita Merkesdal