De fem mest lästa artiklarna under april

Publicerad: 2 maj, 2022

SSTT's seminarium på VA-mässan besöktes av många

SSTT's seminarium på VA-mässan besöktes av många

Under april lockades flest läsare av artiklar från VA-mässan där bland annat SSTT's eget seminarium var mycket uppskattat. Men även vad som händer uppe i Norrland då många stora industriinvesteringar görs, såväl som kvalitetskontroller i Tyskland.

SSTT anordnade ett seminarium under VA-mässan på Elmia den 30 mars. Under seminariet beskrev ett antal av SSTT’s medlemmar utifrån sina respektive expertisområden hur ett VA-projekt kan hanteras från upptäckt läckage till färdig installation.

Den snabba expansionen av nya industrier i norra Sverige är positiv ur många aspekter, dock finns vissa utmaningar då det krävs ett par rejäla samhällskliv för att kunna möta de ökade behoven av exempelvis infrastruktur för både nya bostäder och industrier.

Under arbetet med SVU-rapporten ”Flexibla foder – kunskapsöversikt och statusbedömning av driftsatta foder” gjorde man en omvärldsanalys för att se hur man jobbar med bland annat kvalitetskontroll på andra håll. Tyskland visade sig ha kommit allra längst.

Efterfrågan på schaktfria metoder ökar ständigt. Men det måste gå snabbare för att vi ska komma ifatt det eftersatta underhållet av ledningssystemet. Det menar Mattias Höglund från Pollex som är en av initiativtagarna till koncernen No Dig Alliance.

Schaktfritt, reningsverk och samverkan är tre ledord hos NCC under VA-mässan. Det är också ledord som möjliggör för en infrastruktur som ska hålla i 100 år framöver. En utmaning som alla aktörer i branschen ständigt brottas med.

 

Ylva Sjönell