Industrietableringar utmaning i Boden

Publicerad: 13 april, 2022

Magnus Bäckström, VA-strateg och koordinator för infrastruktur under jord på Bodens kommun

Magnus Bäckström, VA-strateg och koordinator för infrastruktur under jord på Bodens kommun

Den snabba expansionen av nya industrier i norra Sverige är positiv ur många aspekter, dock finns vissa utmaningar då det krävs ett par rejäla samhällskliv för att kunna möta de ökade behoven av exempelvis infrastruktur för både nya bostäder och industrier.

Runt Boden är det framför allt den stora tillgången till grön el, både mycket vind- och vattenkraftverk, som lockar industrier att förlägga verksamhet dit.

-        Det är framför allt satsningen H2 Green Steel, som bygger storskalig fossilfri ståltillverkning i Boden-Luleå, som påverkar oss i närtid. Samtidigt är den typen av etableringar grunden för det nya gröna smarta samhället vilket i sin tur ger möjligheter för även andra industrier att etablera sig här, det blir som ringar på vattnet, förklarar Magnus Bäckström, VA-strateg och koordinator för infrastruktur under jord på Bodens kommun.

Schaktfria tekniker viktiga verktyg

För kommunen innebär det ett ökat samhällsbyggande där de både måste bygga ny infrastruktur till nya områden och kapacitetshöja den befintliga.

-        En utmaning blir att hitta tillräckligt med entreprenörer för alla upphandlingar, det kommer absolut behövas fler aktörer inom VA-området på marknaden här om vi ska kunna genomföra allt som behöver göras, fortsätter han.

Magnus Bäckström jobbade tills helt nyligen på Svenskt Vatten och satt även med i SSTT’s styrelse, så schaktfria tekniker är han väl insatt i.

-        I det jobb vi behöver göra här i Boden kommer schaktfritt kunna bli viktiga tekniker, de kommer aldrig ersätta schaktning men där de passar bra ska de användas. Här i Boden har vi de senaste åren jobbat en hel del med schaktfritt och lärt känna de teknikerna, vilket är bra nu när det drar igång.

Behöver duktiga entreprenörer på plats

En utmaning för att kunna använda mer schaktfritt är dock att det måste finnas tillgång på duktiga entreprenörer som kan göra den typen av  jobb.

-        Finns de inte på plats och gör bra jobb kommer intresset för hela verktygslådan av schaktfria tekniker att svalna från kommunens sida, så det gäller att vara med från början. Det kommer krävas mycket planering för att få till det på ett bra sätt på den korta tid vi har, vilket är en del av den roll jag har här nu, berättar Magnus Bäckström.

Han konstaterar också att många i de södra delarna av Sverige inte förstår hur mycket som är på gång i den norra delen och hur mycket arbetstillfällen det kommer finnas inom kort.

-        Jag hoppas att fler aktörer förstår det och etablerar sig även här uppe och inte bara i Stockholm, Göteborg och Malmö. För vi behöver ha dem nära för att gemensamt hitta bra lösningar på olika situationer.

Lärandet en viktig del

En annan utmaning han ser för kommuner mer generellt handlar om att när man väljer att testa tekniker man inte använt sig av tidigare så måste man ha resurser internt för lärande under och efter testerna. För stora kommuner är det nog inga problem, men för alla mindre kan det vara ett problem då de kanske bara har en VA-ingenjör som ska klara av allt inom VA.

-        Lärandet är avgörande för att kunna utvecklas. När man testar en ny teknik kan man inte bara köra på och sedan gå till nästa projekt, utan man måste följa upp testerna och se vad som gick bra och mindre bra så att man nästa gång vet mer. Annars blir det lätt att man bara kör på med gammal känd teknik och kanske inte använder exempelvis schaktfria tekniker där de är lämpliga.

Det gäller också att vara lite modiga och våga testa nytt för att föra utvecklingen framåt, och att vara öppna för samverkan med andra.

-        För lärandet är det viktigt att man vågar dela med sig av sina erfarenheter och är nyfiken på andras, inte minst gäller det för mindre kommuner utan så stora egna resurser, avslutar Magnus Bäckström.

Ylva Sjönell