Tyskland steget före

Publicerad: 14 april, 2022

Provning av böjmodul enligt EN ISO 11296-4, Annex B

Provning av böjmodul enligt EN ISO 11296-4, Annex B

Under arbetet med SVU-rapporten ”Flexibla foder – kunskapsöversikt och statusbedömning av driftsatta foder” gjorde man en omvärldsanalys för att se hur man jobbar med bland annat kvalitetskontroll på andra håll. Tyskland visade sig ha kommit allra längst.

Det berättar Love Pallon, seniorforskare på RISE och en av författarna till rapporten.

-        Jag blev själv förvånad när vi förstod hur långt de har kommit med att systematiskt kontrollera kvaliteten på gjorda installationer. Men även andra länder inom Europa och i USA jobbar mer systematiskt med detta än här i Sverige, konstaterar han vidare.

Förstörande provning

I Tyskland använder man sedan mer än tjugo år ett system med förstorande provning av provbitar från gjorda installationer för att kontrollera att egenskaperna hos det flexibla fodret när det väl sitter på plats motsvarar de utlovade värdena.

-        Här i Sverige använder vi bara rörinspektioner för att kontrollera installationen, men då ser man ju bara insidan av röret och får ingen information om fodret är helt uthärdat, vilken tjocklek den slutliga produkten har och mycket annat som kan vara av intresse för beställaren. Det har länge funnits rekommendationer om den typen av provning, i P101, men de efterföljs inte.

I Tyskland tillämpas ett system där man tar en provbit på ett lämpligt ställe som inte påverkar installationens funktion. Det provet skickas sedan på analys till ett oberoende institut.

-        Ett av de större provningsinstituten i Tyskland är IKT, Institute for Underground Infrastructure, och de har sedan mer än tjugo år varje åt gett ut en rapport där de redovisar resultaten från alla de prover de analyserat. Där kan man läsa vilka företag som lyckats bättre än andra och en sådan transparens tror jag är väldigt bra för utvecklingen i branschen.

Kvaliteten har förbättrats markant

De har i Tyskland kunnat notera en stadig kvalitetsförbättring i gjorda installationer med flexibla foder sedan de började med förstörande provning som ett verktyg för kvalitetskontroll.

-        För varje år har installationerna i ökad utsträckning kommit närmare de värden som installatören lovat på förhand, vilket visar att det skett en positiv utveckling av den tekniken, man har helt enkelt blivit bättre på att genomföra installationerna på ett professionellt sätt.

Den typen av kvalitetskontroll fångar även upp oseriösa installatörer, de ger även beställaren en bättre kontroll på installationen och dess möjlighet till en lång teknisk livstid.

-        Har inte röret de egenskaper som utlovats så är det ju bra att ledningsnätsägaren känner till det. Resultaten från de förstörande provningarna kan resulterat i värdeminskningsavdrag för installationen, en ändrad garantitid och andra påföljder.

Bara en svensk kommun gör det

Love Pallon berättar att det idag är många europeiska länder och även USA som alltmer börjar tillämpa kvalitetskontroller med förstörande provning, många skickar sina tester till IKT för analys, men inte Sverige.

-        Jag känner idag bara till en enda kommun som fullföljer krav på kontroller med förstörande provning. Skälet är troligen att det utvecklats en praxis här där det inte ingår, det finns nog också en hög tilltro till installatörerna, att de har koll och utför egenkontroller och liknande, men min erfarenhet är att det endast görs av enstaka företag. Jag skulle välkomna ett liknande system härhemma som de har i Tyskland, inte minst de öppna sammanställningar av testresultaten tror jag är värdefulla för transparensen i systemet.

Borde börja tillämpa P101

Samtidigt ger den typen av provningar bara svar på hur röret ser ut direkt efter installation, för att förstå mer om hur flexibla foder förändras över tid behövs mer omfattande studier, som de som finns presenterade i SVU-rapporten om flexibla foder.

-        I den har vi genom materialtester på prover tagna från gamla rör gjort bedömningar om förväntad livslängd på flexibla foder. Den typen av studier har man utfört även i Tyskland och Nordamerika för att samla mer kunskaper, så den typen av studier kommer vi behöva göra även fortsättningsvis. Men att börja tillämpa rekommendationerna i P101 i större utsträckning här hemma i Sverige behöver vi definitivt komma igång med så snart som möjligt, avslutar Love Pallon.

 

 

 

 

Ylva Sjönell