Uppskattat seminarium på mässan

Publicerad: 1 april, 2022

SSTT anordnade ett seminarium under VA-mässan på Elmia den 30 mars. Under seminariet beskrev ett antal av SSTT’s medlemmar utifrån sina respektive expertisområden hur ett VA-projekt kan hanteras från upptäckt läckage till färdig installation.

Tomas Helenius, ordförande i den svenska arbetsgruppen i SSTT, inledde med att ge lite bakgrund till seminariet och konstaterade bland annat att behovet av effektiva och smarta tekniker för underhåll av ledningsnät kommer öka stort framöver.

-        Enligt beräkningar som gjorts har vi en stor underhållsskuld som behöver hanteras och vi kommer behöva investera ca 24 miljarder årligen på ledningsförnyelse framöver, jämfört med de 12 miljarder per år vi lägger idag. Att använda schaktfria metoder där de lämpar sig väl är en förutsättning för att lyckas med det åtagandet, konstaterade han.

För att illustrera processen från läckage till genomförd åtgärd använde föredragshållarna sig av ett verkligt exempel från Göteborg, från en mätzon i västra delen av staden, och gick igenom de olika faserna under processen; läcksökning i fält, rörinspektion, projektstart, metodval och genomförande.

Slutsatser från seminariet

På SSTT.se har vi i tidigare artiklar inför seminariet beskrivit de olika delarna av processen mer ingående, så här presenterar vi därför mest slutsatserna av seminariet som Tomas Helenius sammanfattade i följande punkter:

  • Rörinspektion av ledningsnätet ett väldigt viktigt arbete i samband med förnyelseplanering, då kan man se hur anläggningen mår och går
  • För ett så bra resultat som möjligt behöver ledningsnätet rengöras med hjälp av högtrycksspolning i samband med rörinspektionen
  • Helhetsgrepp togs i området från underhållsingenjör
  • Branschen behöver gå mot mer förebyggande
  • Överväg alltid schaktfritt i utredning/projektering

Frågestund

När föredragshållarna avslutat sina presentationer kom ett antal frågor från publiken som diskuterades. Flest frågor kom kring den i Göteborgsexemplet valda metoden rörspräckning för vattenledningarna, som vilken schaktstorlek som krävs där svaret blev gärna minst två meter. En annan fråga gällde om det är problem med rörspräckning av segjärn där svaret blev att det inte är något problem, dock gäller att välja rätt verktyg för det. En annan fråga som kom upp var om när det blir tillåtet i Sverige med flexibla infodringar av dricksvattenledningar, vilket det är i många andra europeiska länder, där svaret blev att kanske inom 5-10 år men ingen vet egentligen.

Avslutningsvis tipsade Tomas Helenius om att det för medlemmar i SSTT finns projekteringsanvisningar på medlemssidorna på webbplatsen för de som vill lära mer om hur man jobbar med olika schaktfria tekniker. Han tipsade också om en digital tematräff om rörspräckning som SSTT kommer hålla den 24 maj.

 

De specialister från SSTTs olika intressegrupper som delgav sina kunskaper under seminariet var:

Tomas Helenius – SSTT Svenska arbetsgruppens ordförande
Jakob Kesselberg – STLK & SPOL
Christer Silver Holmberg - STVF
Fredrik Johansson – SSTT Svenska arbetsgruppen
David Jacobsson – SSTT Svenska arbetsgruppen
Simon Åkerlund – SSTT Svenska arbetsgruppen
Lars Göransson – SSTT

 

Ylva Sjönell