De fem mest lästa artiklarna under mars

Publicerad: 4 april, 2022

Vann og avløpsetaten i Oslo kommune vil ha minst 100 års levetid og dessuten 100 år feilfri driftstid på nye rør, sa Elisabeth Hovda, som er sjefsingeniør og leder av materialkomiteen i VAV.

Vann og avløpsetaten i Oslo kommune vil ha minst 100 års levetid og dessuten 100 år feilfri driftstid på nye rør, sa Elisabeth Hovda, som er sjefsingeniør og leder av materialkomiteen i VAV.

Från målsättningar i Olso med 100 års felfri drift på nya rör till underhållsskuld och behov av ledningsförnyelse lockade flest läsare på SSTT's webbplats under mars.

Ansvaret vårt er kvaliteten på alle deler i rørnettet. Det sa Elisabeth Hovda, som er sjefsingeniør og leder av materialkomiteen i Vann og avløpsetaten i Oslo kommune, da hun la fram kommunens målsetting om 100 års feilfri driftstid på nye rør i Oslo.

Vann og avløpsvirksomheter skal redusere andelen av fremmedvann til renseanlegg med 30 prosent innen 2030.  Det er kravet Statsforvalteren stiller til norske kommuner.  Norsk Vann har også gitt ut en egen rapport om «bærekraftig fremmedvannsandel».

Mantrat att kommuner ska prioritera vård, skola och omsorg har lett till ett minskat fokus på underhåll av anläggningstillgångar. Det har även inneburit att duktiga inom den tekniska förvaltningen har lämnat då de inte fått resurser att utföra sina jobb.

Projekt i Kungsbacka kommun visar att det med relativt enkla medel går att jobba mer proaktivt med förnyelse av ledningsnätet utifrån en framtagen prioritering av vilka ledningar som behöver åtgärdas när.

På SSTT’s seminarium på VA-mässan visas genom ett praktiskt exempel vinster med att jobba med planerat underhåll istället för att akut ”släcka bränder”. Genom att ta ett helhetsgrepp över ett område minskas arbetsinsatsen samtidigt som man får bättre faktaunderlag.