De fem mest lästa artiklarna från september 2021

Publicerad: 1 oktober, 2021

En ny norsk aktör inom NoDig, Svenskt vattens VD angående eftersatt underhåll, metoden ispiggning, SVU-rapporten om flexibla foder, samt hammarborrning i Högdalen utanför Stockholm. Där har ni september månads mest lästa artiklar och om du missat någon av dessa är det bara att klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

 

VA- og vannkraftsleverandør Hordaland Rørteknikk i Holmefjord i Bjørnafjorden kommune sør øst for Bergen har nå dannet sitt eget NoDig-team på fire personer for å utføre grøftefrie metoder, primært med utblokkingsmetoden. Dermed har Norge fått en «ny» aktør innen NoDig.

"Varför man säger att VA-underhåll är underutvecklat är för att det är sant. Det är ett gigantiskt infrastrukturnät där den stora mängden av system dessutom inte syns eftersom de ligger under marken. När det kommer till VA har man lagt krut på drift, vilket gjort att man glömt att jobba med underhåll. Helt enkelt skjutit den kostnaden framför sig".

Det säger Svenskt Vattens VD Pär Dalhielm i en artikel.

Metoden ispiggning introducerades 2015 och är relativt ny i förhållande till andra metoder i Sverige och därför fortfarande ovanlig. Enligt Pollex hemsida så klarar ispiggning att rengöra ledningar upp till 400 mm i diameter och tar sig igenom både vridspjällsventiler, dimensionsförändringar och böjar. Den är lika effektiv på både vatten-, tryckavlopps- som industriledningar. 

FLEXIBLA FODER: Den här veckan får Svenskt Vattens medlemmar ta del av SVU-rapporten ”Flexibla foder – kunskapsöversikt och statusbedömning av driftsatta foder”. Författare är Love Pallon, Erik Marklund och Olle Persson från RISE, samt Thomas Johansson, Renovera VA i Väst AB. Inte minst inom den schaktfria branschen är intresset stort för vad rapportens tester och analyser kommer fram till, men den ger också råd för upphandlingar.

HAMMARBORRNING: I industriområdet Högdalen strax utanför Stockholm har utförts ett i allra högsta grad unikt projekt där man verkligen tänjt på gränserna för vad hammarborrning med foderrör kan leverera. Bakgrunden till projektet är att SL bygger en ny förbindelse till Högdalsdepån från Hökarängen. Detta är en del av tunnelbanans utbyggnad i Stockholm.  

Jan Bjerkesjö