De fem mest lästa artiklarna från februari

Publicerad: 3 mars, 2021

Två artiklar om microtunneling, en artikel om styrd borrning i berg, en rapport om modernisering av VA-system, samt en artikel inför temadagen om schaktfria tekniker på digitala RÖK-konferensen. Det var februari månads fem mest lästa artiklar här på SSTT hemsida.

Här kan du läsa mer om varje artikel om du missat någon:

 

När den nya Kistagrenen i Stockholm, som är en del av tvärbanan, skall dras fram innebär detta på många håll omfattande förberedande arbeten. Under våren 2020 utfördes en hel del sådana arbeten längs Ulvsundaleden, förbi både Bromma flygplats och Solvalla travbana. Man var, bland mycket annat, tvungen att flytta en större dagvattenledning som löpte mellan en bergtunnel i slutet av Solvallas parkering och ända ner till Bällstaån. Då den bitvis låg mycket djupt och det rådde mycket besvärliga geotekniska förhållanden med extremt lös lera så tittade man i ett tidigt skede på schaktfritt utförande. 

- Jag hade mitt första projekt med microtunneling för 20 år sedan och marknaden har sakta, men säkert, ökat år för år. Vi har sedan start byggt på oss med både utrustning och erfarenhet och har idag tunnelborrmaskiner från 800mm upp till 2m i diameter. Att utrustning och kompetent personal nu finns tillgänglig inom Sverige har gjort att prisnivån gått ner och att metoden därför används mer flitigt. I just detta projekt har vi haft möjlighet att vara med redan vid projektering och det är alltid roligt att få realisera det man tagit stor del i att projektera.

- Dessutom är detta Sveriges längsta microtunneling, i alla fall enligt vad jag känner till, säger Magnus Tingstrand från BAB Rörtryckning.

 

JM Entreprenad är aktiva i ett stort projekt i Kungens Kurva strax söder om Stockholm. Projektet påbörjades i maj 2019 och beräknas färdigställas årsskiftet 2024/25. Just i detta projekt fanns inte microtunneling med som ett metodval i projekteringen utan blev en lösning som togs fram i samråd med beställare och BAB på grund av hinder och oförutsedda händelser i projektet. 

- Vi på JM Entreprenad ser stora fördelar med att i projekteringsskedet se på möjligheterna microtunneling eller rörtryckning. En gedigen geoteknik kan visa vart det är kostnadseffektivt och lämpligt med en schaktfri lösning. Något man bör tänka på är att det kan tillkomma mycket kringarbeten med utskiftning av material vid vissa geotekniska förhållanden.

- Fördelarna med schaktfritt är ju mindre åverkan på och under mark samt mindre behov av omfattande maskförstärkande åtgärder. Hög precision beträffande lutning  och plushöjder från punkt A-B, samt mindre påverkan på kringliggande infrastruktur med minskade behov av omfattande TA-planer, säger Kristina Viksten, platschef vid JM.

 

Styrd borrning i berg är en av de metodbeskrivningar som nu finns på SSTT:s hemsida. Metoden användes exempelvis nyligen i ett projekt där Göteborgs stad bygger ett nytt kulturhus på Rymdtorget i Bergsjön. Metoden var ett självklart val enligt Janne Hammo, byggledare på Kretslopp och vatten.

- Då ledningsläget låg på cirka åtta meter under befintlig markyta och att det var berg på hela sträckan så blev det ett självklart val. För oss blev detta även en ekonomisk vinning då vi blev av med en pumpstation som kräver underhåll.

- Jag ser personligen bara fördelar med denna metod. Metoden utvecklas hela tiden och precisionen blir bättre och bättre. Nackdelarna är att det är en dyr metod jämfört med att spränga ledningsschakt på normal djup, men om man ska förlägga ledning på djup så är det ekonomiskt försvarbart anser jag. Man bör ju överväga metoden i tätbebyggt område istället för att spränga.

 

Svenskt Vattens konferens Rörnät och klimat, RÖK, arrangeras online 23-25 mars och under hela dagen 24 mars står schaktfritt i fokus. Moderatorer blir Tomas Helenius, ordförande i svenska arbetsgruppen inom SSTT och Värmdö kommun, samt Magnus Bäckström från Svenskt Vatten.

Svenskt Vatten presenterar årets RÖK-Webinars 23-25 mars så här:

Frågorna och framtidsbehoven med kopplingar till vatten och avlopp är högaktuella. Hur vi förvaltar och utvecklar VA-ledningsnäten och hanterar klimatförändringens effekter är centrala frågor. Svenskt Vattens välbesökta RÖK-konferenser (Rörnät & Klimat) visar ett stort behov att regelbundet samla och dela kunskap samt att mötas för att dela erfarenheter mellan VA-organisationer och branschens övriga aktörer på RÖK-temat.

 

15 februari samlade NCC och Svenskt Vatten ledande riksdagspolitiker till ett livesänt webbsamtal för att diskutera hur landets vatten- och avloppssystem kan moderniseras. I samband med samtalet presenterar NCC en rapport med nio förslag på reformer för ett stärkt VA-system.

– Det finns idag stora hot mot vårt vatten- och avloppssystem. Färska siffror från Svenskt Vattens investeringsrapport visar att investeringsbehovet i VA-sektorn har ökat från 16 till 23 miljarder per år, med de största behoven i ett gammalt ledningsnät. Samtidigt ökar befolkningen, nya och skarpare miljökrav tillkommer och den accelererande klimatförändringen medför skyfall, översvämningar och torka, säger Henrik Enell, divisionschef NCC Infrastructure.

Jan Bjerkesjö