Temadag för schaktfritt på digitala RÖK

Publicerad: 2 februari, 2021

Thomas Helenius, Värmdö kommun och ordförande för svenska arbetsgruppen inom SSTT, är en av moderatorerna under temadagen om schaktfritt. Foto Jan Bjerkesjö

Thomas Helenius, Värmdö kommun och ordförande för svenska arbetsgruppen inom SSTT, är en av moderatorerna under temadagen om schaktfritt. Foto Jan Bjerkesjö

Svenskt Vattens konferens Rörnät och klimat, RÖK, arrangeras online 23-25 mars och under hela dagen 24 mars står schaktfritt i fokus. Moderatorer blir Tomas Helenius, ordförande i svenska arbetsgruppen inom SSTT och Värmdö kommun, samt Magnus Bäckström från Svenskt Vatten.

Svenskt Vatten presenterar årets RÖK-Webinars 23-25 mars så här:

Frågorna och framtidsbehoven med kopplingar till vatten och avlopp är högaktuella. Hur vi förvaltar och utvecklar VA-ledningsnäten och hanterar klimatförändringens effekter är centrala frågor. Svenskt Vattens välbesökta RÖK-konferenser (Rörnät & Klimat) visar ett stort behov att regelbundet samla och dela kunskap samt att mötas för att dela erfarenheter mellan VA-organisationer och branschens övriga aktörer på RÖK-temat.

Nästa RÖK-konferens är bokad på Waterfront i Stockholm 18-19 januari 2022, men i väntan på detta arrangerar Svenskt Vatten tre on-line webinar under mars 2021.

Första webinaret, tisdag 23 mars, tar upp det senaste inom Dricksvattendistribution och ger samtidigt en bra intro till nya publikationen P114.

Andra webinaret, onsdag 24 mars, fokuserar på Schaktfria metoder för inspektion och förnyelse av VA-ledningsnät där ny forskning och erfarenheter summeras, men även viktiga frågor kring kvalitet och framtida innovationer diskuteras.

Det tredje webinaret, torsdag 25 mars, kretsar kring Tillskottsvatten där det aktuella kunskapsläget och hur tar vi tag i frågan framåt summeras med konkreta exempel, verktyg och aktuella SVU-projekt.

 

Temadag Schaktfritt

Moderatorer

Tomas Helenius, Värmdö kommun, Magnus Bäckström, Svenskt Vatten

Innehåll

  • Branschstandard Svenskt Vatten P101, vad har hänt sedan den kom ut för 10 år sedan?
  • Metodöversikt schaktfria metoder – din guide till verktygslådan
  • Styrd borrning – tips för ett lyckat projekt och senaste projekteringsanvisningar
  • Erfarenheter av VA-projekt med flexibla foder, VA-organisation berättar.
  • Flerårigt forskningsprojekt om flexibla foder klart – vad är slutsatserna? (RISE m.fl.)
  • Panelen ’Hur får renoverar vi schaktfritt och garanterar kvalitet och livslängd?’ - VA-organisation, Forskare, Entreprenör, Konsult, Internationell gäst
  • Reviderad branschstandard för rörinspektion, ny publikation P122 ersätter P93
  • Senaste nytt kring inspektion av vattenledningar och läcksökning
  • Trendspaning internationellt och vision för schaktfritt – var är vi om 10, 20 och 50 år?

(Programmet är preliminärt och kan komma att uppdateras.)

 

Läs mer

Magnus Bäckström, Svenskt Vatten, håller i RÖK:s webinarprogram 23-25 mars. Foto Svenskt Vatten.

Magnus Bäckström, Svenskt Vatten, håller i RÖK:s webinarprogram 23-25 mars. Foto Svenskt Vatten.

Svenskt Vatten/Jan Bjerkesjö