Microtunneling blev metodval efter oförutsedda händelser

Publicerad: 12 februari, 2021

Foto BAB

JM Entreprenad är aktiva i ett stort projekt i Kungens Kurva strax söder om Stockholm. Projektet påbörjades i maj 2019 och beräknas färdigställas årsskiftet 2024/25. Just i detta projekt fanns inte microtunneling med som ett metodval i projekteringen utan blev en lösning som togs fram i samråd med beställare och BAB på grund av hinder och oförutsedda händelser i projektet. 

I projektet ingår mycket VA med grova ledningar på relativt stora djup. Under den torra perioden under sommaren 2020 löpte arbetet på i god takt och utan problem, men när hösten kom med kraftiga regn blev det tydligt att ledningsgravarna låg en bra bit under grundvattennivån. När grundvattnet steg till normala nivåer blev groparna översvämmade och då inget grundvatten får pumpas utan miljödom så kunde arbetet inte fortskrida. 

På de sträckor där man tätspontat kunde man injektera och på så sätt skapa så pass täta gropar att man kunde hålla läns utan påverkan av grundvatten, men på en längre sträcka var det bitvis berg i ledningsnivå och man kunde därför inte sätta tätspont. 

 

Schaktfritt perspektiv

BAB Rörtryckning blev inbjudna för att se på problemet med ett schaktfritt perspektiv. Kriterierna var att man skulle kunna presentera en lösning för att driva två parallella dagvattenledningar , en 1600 och en 1800 med en lutning på 2,3mm/m. Borrningen skulle ske genom fastberg, morän och lera. Hela ledningsträckningen låg under grundvattennivån och borrning samt alla övriga arbeten måste ske utan någon som helst påverkan på grundvattnet. Dessutom önskades en flygande start. 

Efter ett inledande möte så presenterades förslag till metod och en kostnadsuppskattning. Då både förslag och budget var av intresse så gick man vidare och tog fram ett mer detaljerat förslag där man även tittade på möjligheterna att faktiskt utnyttja den del av rörgraven som utförts som spontgrop som startgrop för microtunnelingen. 

 

Förödande resultat

Det skulle givetvis krävas vissa förberedande arbeten och dessa skulle JM Entreprenad förbereda innan etablering i gropen. Efter att ha utfört en del av dessa förberedande arbeten utfördes en provpumpning. Resultatet var förödande, vatten forsade in i gropen och man fick direkt avsluta provpumpningen. Ett krismöte hölls med BAB som förberett för etablering av microtunnelutrustningen bara någon vecka senare. 

Nu misstänkte man att det var flera månaders arbete med injektering innan gropen var möjlig att arbeta ifrån. Situationen var besvärlig, inte minst då BAB Rörtryckning hade ett annat uppdrag bokat för samma microtunnelutrustning bara 2,5 månader bort, det vill säga att det fönster man hoppats hinna utföra detta uppdrag under nu plötsligt stängts. 

Under mötet väckte dock SVOA´s byggledare Thomas Barrdunge en idé om att utnyttja en sänkbrunnsform. Thomas hade varit byggledare för ett flertal projekt  under åren där sänkbrunnar använts som start och mottagningsbrunnar och kopplade dem till problematiken på plats. 

Då gropen redan existerade så kunde man ju inte göra någon regelrätt sänkbrunn, men man kunde använda formen för att gjuta en tät konstruktion för att arbeta ifrån. Magnus Tingstrand på BAB Rörtryckning fick i hemläxa att se över vilka dimensioner som kunde stå till buds. 

 

Helt enligt planerna

Redan dagen efter hade BAB ritat upp ett förslag på formdelar som fanns i deras sortiment. Förslaget stämde dels väl med de givna måtten i gropen och dels gav med minsta möjliga marginal utrymme för microtunnelutrustningen. 

En arbetsordning togs fram där man byggde ihop formen och utförde all armering uppe på marken bredvid gropen för att sedan lyfta ner den i sin helhet och gjuta den under vatten. Formen var 5,3 x 7,3m invändigt och hade halvmeters tjocka väggar. Färdigarmerad vägde den 24 ton så det var inget litet lyft för att få den på plats. En 250 tons mobilkran från Havator lyckades dock lyfta ner den säkert och efter det gick undervattensgjutningen helt enligt planerna. Ytterligare en gjutning fick utföras för att säkerställa att man låg på säker nivå över grundvattnet och efter att dykare från SSE hjälpt till att lossa form och armera botten så kunde även botten gjutas under vatten. 

Det var en spännande stund när kassunen pumpades ur och till allas lättnad kunde man konstatera att man nu hade en helt tät startgrop att börja borra ifrån. 

 

Ned till minus 18 grader

JM Entreprenad förberedde en vertikal yta där man skulle borra in i berg och startsträckan mellan startgrop och berg fylldes med betong. 

Trots att de förberedande arbetena nu gått med rasande fart stod man ändå i ett svårt beslut i om man kunde starta tunnelborrningen eller inte. Att borra ut och inte hinna fram innan jul och nyår var inget önskvärt scenario.  Då det fanns en bestämd deadline i och med storhelgerna samt det faktum att man nu var i den kalla perioden med minusgrader beslöts att tunneldrivningen skulle ske 24/7 med två skift. 

I och med tvåskift så skapade man en liten marginal och beslut togs om att starta. 

Den första sträckan borrades och avslutades med hygglig marginal för tunnelteamen innan jul. 

Arbetet med den andra sträckan återupptogs i vecka 3 efter lite välbehövlig ledighet. Nu var det riggning för 1800 ledningen. Efter montering så drevs även den med tvåskift och under den här sträckan var det vinter på allvar. Minusgrader dygnet runt och som kallast ner till –18 grader. Men väder och temperatur till trots så borrades tunneln utan dramatik till mottagningsgropen och tunnelborren lyftes upp efter avslutat uppdrag den 10 februari 2021. 

Nu är det tunnelborrens tur att få tre veckors omvårdnad på verkstad innan den skall ut till nästa uppdrag.

 

Schaktfritt allt oftare

Kristina Viksten, platschef vid JM, hade ett projekt som inte hade microtunneling med som metodval i projekteringen utan blev en lösning som togs fram i samråd med beställare och BAB på grund av de hinder och oförutsedda händelser man stötte på i projektet.

- Jag personligen märker att schaktfria lösningar såsom rörtryckning och microtunneling dyker upp mer och mer som ett alternativ när vi diskuterar metodval och jag tror att även projektörer mer och mer börjar få upp ögonen för detta.

Hur ser JM på schaktfria lösningar generellt?

- Vi på JM Entreprenad ser stora fördelar med att i projekteringsskedet se på möjligheterna microtunneling eller rörtryckning. En gedigen geoteknik kan visa vart det är kostnadseffektivt och lämpligt med en schaktfri lösning. Något man bör tänka på är att det kan tillkomma mycket kringarbeten med utskiftning av material vid vissa geotekniska förhållanden.

- Fördelarna med schaktfritt är ju mindre åverkan på och under mark samt mindre behov av omfattande maskförstärkande åtgärder. Hög precision beträffande lutning  och plushöjder från punkt A-B, samt mindre påverkan på kringliggande infrastruktur med minskade behov av omfattande TA-planer.

 

Första projektet i Sverige

För Amiblu är projektet i Kungens Kurva det första i Sverige där man levererar Hobas GRP-rör med microtunneling som schaktfri metod.

- Vilket vi tycker är extra kul givet en så spännande installationsteknik. Tekniken som sådan är däremot inte ny för oss – premiären var faktiskt redan 1982 i Hamburg ”Müggenburger Zollhafen” där 165 m Hobas-rör OD 752 installerades genom microtunneling. Vi har sedan dess fått ett starkt fotfäste som leverantör till bland annat microtunnelingprojekt på kontinenten, inte minst i Nederländerna och Tyskland, säger Markus Janson, Sales Manager Sweden.

 

Se film 1 från projektet här

Se film 2 från projektet här

 

Fakta Amiblu om rören och leveransen:

 • Rörtyp: GRP (korrosionsbeständiga egenskaper)
 • Fabrikat: Hobas
 • Dimension: OD 1937 (utvändig diameter)
 • Tryckklass: PN 1 bar
 • Styvhetsklass: SN 40000 N/m2 (godstjocklek 67 mm)
 • Maximalt tillåten rörtryckningskraft, F(max): 7 478 kN
 • Rörlängder: 3 m
 • Totalt 131,4 m rör levererade
 • Ca 1/3 av rören levererades med förinstallerade injektionsnipplar av rostfritt stål för smörjning med bentonit

 

Fakta BAB

I projekt Heron City har utförts:

 • Startgrop där sänkbrunnsform användes 5,3 x 7,3m invändigt
 • Microtunneling av två parallella ledningar för dagvatten, 1st Ø1600/1960 betongrör med en längd av 72m samt 1 st Ø1800/1937 Hobasrör med en längd av 116m. Borrningarna gick igenom berg, morän, grus, lera samt betong. 
 • BERDING BETON jacking pipe ID/OD 1600/1960 
  Measurements of the jacking pipe 
  length: 3000 mm
  outer diameter: 1960 mm
  inner diameter: 1600 mm
  wall thickness: 180 mm
  length of the steel collar: 220 mm
  thickness of the steel collar: 8 mm
  steel quality: S235JR

Jan Bjerkesjö