SSTT:s Årskrönikan 2020: Covid-19

Publicerad: 29 december, 2020

Nu närmar sig slutet på ett ganska märkligt år, präglat av Covid-19 och den globala coronapandemin. Samtidigt ett år då just NoDig-branschen arbetat på nästan som vanligt. Vi har samlat ett axplock av årets händelser i denna årskrönika.

 

JANUARI

Hallingtreffen slog deltagarrekord, Erik Zinn hållbarhetschef på Göteborg Energi såg schaktfria lösningar ha en ”självklar plats” som dellösning, Teknikträffen samlade rörinspektörer och läcksökare och Peer-Christian Nordby fick Hallingtreffs hederspris. Jan Lindström berättade om sin vardag på Inpipe.

 

FEBRUARI

Tematräffar hölls i Garderbobanen och i Bergen, det rapporterades om fortsatt arbete med uppdateringar av P93 och P91, teknik stod inte helt oväntat i fokus vid Teknikträffen, Annika Malm slutade sin anställning på RISE och Nora Belling Mangen berättade om sin vardag på Drammens kommunen VA-forvaltning.

 

MARS

Den 11 mars deklarerade WHO att Covid-19, Coronaviruset, var en pandemi, NoDig-konferensen i Bergen var en i raden av alla arrangemang som ställdes in, mikrotunnling under E18 löste sista etappen av Rotebroleden i Stockholm, Victor Juhlin blev ny affärschef och vice vd i Aarsleff Rörteknik Sverige, Dag Espen Båsum tog över stafettpinnen i Båsum Boring efter Trond Båsum och David Jacobsson berättade om sin vardag på Johan Lundbergs.

Aarsleff Rörteknik genomförde tillsammans med Nodra i Norrköping ett av de hittills största och mest komplexa ledningsförnelseprojekt som utförts med flexibelt foder i Sverige.

 

APRIL

13 anmälde sig som kandidater till tjänsten som daglig leder vid Nasjonalt senter för vanninfrastruktur på Ås, en läckande gasledning på Scheelegatan i centrala Stockholm krävde snabba insatser av NCC NoDig, Norges största VA-prosjekt noensinne startar, Rörnät och klimatkonferensen ändrades till webinar, Styrud investerade i en ISO-certfiering av entreprenadprocessen, Drönare ger bättre markmodeller i svår terräng och Rune Johansson berättade om sin vardag på Scandinavia VA-Teknik.

Ett samverkansprojekt i entreprenadform mellan BAB Rörtryckning och Upplands Väsbys kommun rönte ett stort intresse från andra kommuner och aktörer.

 

MAJ

Sofie Fjelle og Andrea Loe Rønvik tok master i planer og prosesser i VA-Norge, Tomas Helenius menade att kunskapen för nya material är för låg bland ledningsägare, Trafikverket släppte en rapport som uppföljning av styrenutsläpp i samband med infodring i en artikel som kommenterades av flera aktörer inom SSTT, SSTT:s årsmöte i Bergen ändrades till ett online-möte där Mats Rostö omvaldes till ordförande, en tre kilometer styrd borrning för fjärrkylaledningar blev ett uppdrag för BAB Rörtryckning, Svenska kraftnät började projektet med att borra en 13,4 kilometer lång tunnel med hjälp av en 240 meter lång och 1.000 ton tung tunnelborrmaskinen, ISTT:s ordförande Jari Kaukonen tog plats i Johan Lundberg Oy:s styrelse och Jan Stenersen berättade om sin vardag i TroVA AS.

 

JUNI

Espen Killingmo tackades av efter ”lang och tro tjeneste” i styret i SSTT, SSTT utökar sin hemsida med inloggningssida med exklusivt material enbart för medlemmar, lengste streck som er boret med metoden styrt boring i dimension på 1000 mm i Norge er nå på hele 540 meter, Norrvattens drönare får allt fler användningsområden, kiselgeler kan ersätta Rhoca-Gil som tätningsmedel, personer till intressegrupp för spolbil efterlyses, Pollex visade hur schaktfria metoder vid ledningsförnyelse innebär många fördelar i centrala Helsingborg, Kompetensbolaget Vatten och avfallskompetens i Norr AB, VAKIN, har haft Vindeln och Umeå kommuner som delägare och nu kommer även Nordmaling att gå in i bolaget, fyra av tio svarar att man drabbats av vattenbrist någon gång under de senaste fem åren visar en undersökning av analys- och teknikkonsultföretaget WSP men att det inte beror på vattenbrist, prosjektleder i ledningsfornyelse hos entreprenørselskapet Kjeldaas AS, Hendrik Panman, er klar for styreverv i SSTT, Tomas Månsson väljs in som hedersmedlem i SSTT och Frode Andrew Selvik berättade om sin vardag som prosjektleder i Trondheim kommune. 

Norsk Vannsenger fick sin leder och prosjektlederen Sjur Tveite säger att ”dette er det mest spennende og nyttiga jag har vart engasjert i”.

 

JULI - AUGUSTI

SSTT presenterar nya norska journalisten Kristine Olasdatter, Svenskt vatten avslöjar att det behövs fördubblade VA-taxor om vattenbrist ska undvikas i framtiden, Tre NoDig-metoder i samme gate i Drammen, NCC Nodig ställdes inför flera utmaningar vid infodring i anfrätt huvudledning, VA SYD ska använda tjänsten Telia Crowd Insights för att bättre förstå hur befolkningsrörelser påverkar vatten- och avloppsflöden i fem skånska kommuner, Gustav Stehags examensarbete vid YH-utbildningen vid Miljö & VA-teknik i Ludvika var en litteraturstudie som handlade om läcksökning med hjälp av IR-kamera och drönare, Det lå spenning i lufta da norske Pipeliner AS for første gang skulle installere en 365 meter lang hovedvannledning i Kongsberg med den nye NoDig-metoden DieDraw, "Vi är så stolta över detta arrangemang", säger Jari Kalevi Kaukonen inför International No-Dig 2022 i Messukeskus Helsinki Expo and Convention Centre, JVAB, Järfälla VA- & Byggentreprenad AB, har fått utmärkelsen 2020 Sweden’s Best Managed Companies, som delas ut av Deloitte i samarbete med Nasdaq och Mats Holme berättade om sin vardag från SSTT:s kansli i Stockholm.

 

SEPTEMBER

Det treåriga forskningsprojektet om flexibla foder som RISE ansvarar för kommer att färdigställas vid årsskiftet med slutrapport i början på 2021, Norrvatten rapporterar blandade erfarenheter av flexibelt foder för vatten, en norsk rapport visar att graveskader kostar 800 millioner NOK i året, Olimb skriver det störste avtal noensinne på gravefri förnyelse i Bergen, Styruds styrda borrning skonar bokskogen i Torup, 5T-projektet presenterades i samband med ett seminarium för material i kontakt med dricksvatten som ägde rum digitalt 22-23 september, Norrvattens styrelse har utsett Håkan Falk till ny VD, Aarsleff Rörteknik rekryterar Emil Lundmark som ny försäljningschef och Harald Darren Seip berättar om sin vardag vid Vann og avløpsetaten Oslo Kommune.

 

OKTOBER

Schaktfritt miminerar risker i samband med förnyelse, en akut vattenläcka i Söderledstunneln i Stockholm blev startskottet för en professionell insats från SVOA, 15 km sjöledning och landfästen i Strömstad ska täcka ett ökat behov, Svenskt Vattens investeringsrapport pekar på ökat behov av pengar från 16 till 23 miljarder per år, nye tall från Norsk Vann visar också på behov for store investeringar i vann og avløp, Mistra InfraMaint gav en uppdatering från forskning om digitalisering för vatten och avlopp, EU:s nya dricksvattendirektiv antogs och Mikael Hölttä berättade om sin vardag på VA SYD.

Nynäshamns kommun har arbetar aktivt under de två senaste åren med schaktfria metoder.

 

NOVEMBER

Petter Walan ställs dagligen inför utmaningen med ledningsnät när det gäller förnyelse, underhåll och utbyggnad i Vakin, VA SYD har ingått avtal med Dahl Sverige AB om att successivt byta ut cirka 65 000 mekaniska mätare under de kommande åren, Svenskt Vatten har tillsammans med experter tagit fram ett lättanvänt AI-verktyg för stöd i planering av framtida underhåll och förnyelse av vattenledningsnät, vi rapporterade från en nystartad yrkesutbildning för rörnätstekniker, hur ett samspillskontrakt fungerar presenterades, en kollapsad vägtrumma blev ett fall för Styrud, Drammensregionen vant bærekraftpris, en ny intressegrupp för spolbil hade sitt uppstartsmöte, Sverre Haug presenterades som hedersmedlem och Sverre Tragtehon berättade om sin vardag.

SSTT presenterade sin nya varumärkesplattform och kommunikationsstrategi.

 

DECEMBER

Norrvatten byter ut rör i hela distributionsnätet, behov av ökad kompetens gav kurs i sjöförlagd ledning i SVOA, smarta vattenmätare ger effekter på hela VA-system, projektgruppen för nya T25 har fått in enkätsvar, akut vattenläcka i Ångermanälven blev ett uppdrag för Styrud, Aarsleff Rörteknik rekryterar Ann-Marie D’Amico som affärsområdeschef för verksamhetsområdet fastighet, Christer Silver Holmberg, medlem av svenska arbetsgruppen inom SSTT och intressegruppen inom STVF, byter från Botkyrka kommun till ny tjänst som utredningsingenjör på Stockholm Vatten och Avfall, SVOA och Philip Hedström berättade om sin vardag på IRG TV-inspektion.

Nu finns metodbeskrivningar för 13 schaktfria tekniker på SSTT hemsida.

Jan Bjerkesjö