Nu finns metodbeskrivningar för schaktfria tekniker

Publicerad: 14 december, 2020

Flera illustrationer till metodbeskrivningarna är översättningar från ISTT.

Flera illustrationer till metodbeskrivningarna är översättningar från ISTT.

Idag publicerar vi 13 metodbeskrivningar för olika schaktfria tekniker här på hemsidan under fliken ”Schaktfri teknik”. Schaktfria metoder används både för nyanläggning och renovering av ledningar. Att använda schaktfri teknik innebär att infrastrukturen bibehålls, underhålls och utvecklas med minimal resurs- och. miljöpåverkan och med minimal påverkan för omgivning som trafik, handel eller boende.

De metoder som beskrivs är metoder för nytt läge - Augerborrning, Hammarborrning, Rörtryckning, Mikrotunnling, samt styrd borrning AT, JT och styrd borrning i berg. De metoder som beskrivs för befintlig läge är Flexibla foder, Formpassade rör, Rörspräcking, Infodring med kontinuerliga rör, Belägg samt Brunnsrenovering.

 

Hur viktigt är det för SSTT att publicera dessa schaktfria metodbeskrivningar?

- SSTT har tagit ett stort kliv med det arbete som har gjorts genom att ta fram metodbeskrivningar och vi kommer att fortsätta med att ta fram metodbeskrivningar på samtliga tekniker. Det är viktigt för SSTT att synliggöra schaktfria metoder och visa att SSTT sitter på kunskapen att göra detta. SSTT visar att vi arbetar transparent och utåtriktat, säger Tomas Helenius, ordförande i svenska arbetsgruppen.

- SSTT jobber for mer kunnskap og økt bruk av NoDig metodene. Derfor er det helt naturlig at det ligger informajson om metodene på våre hjemmesider. Det er viktig å presisere at dette bare er en start – en kort beskrivelse av noen metoder. Vi ønsker å publisere detaljerte prosjekteringsanvisninger etterhvert, og dette arbeidet er allerede i gang. Men det vil ta noe tid før det foreligger for alle metoder, da det er et omfattende arbeid for en frivillig organisasjon, säger Borghild Teigland Folkedal, ordförande för norska arbetsgruppen i SSTT.

 

Vilka är i störst behov av att ta del av dessa metodbeskrivningar?

- SSTT ser metodbeskrivning som ett steg i projekteringsfasen där man lätt kan utesluta eller börja fördjupa sig i tekniker som underlättar och ger ekonomiska och miljömässiga fördelar. I första hand  är metodbeskrivningarna för projektörer och beställare, men självklart ligger det i allas intresse som arbetar med VA att titta på dessa. Viktigt att poängtera är att metodbeskrivningen är ett första steg i projektering och fördjupande kunskaper måste göras för att få fram en kravställning och materialförteckning, säger Tomas.

 

Metodbeskrivningarna ersätter i stora delar innehållet i NoDighandboken från 2002. Tror du att det dröjer 18 år innan SSTT publicerar nya metoder?

- Nej! Arbetet är redan rullning och i januari kommer den första projekteringsanvisningen på styrd borrning och två anvisningar till kommer att vara klara till slutet av 2021. När SSTT blir klar med alla metodbeskrivningar och projekteringsanvisningar så har vi ett agilt arbete framför oss där vi hela tiden förnyar oss. Svaret på frågan är att SSTT kommer ha en Nodig-guide som alltid kommer att vara aktuell.

 

Hur snabb har teknikutvecklingen varit på schaktfria metoder sedan 2002?

- Vi arbetar i konservativ bransch och fördelen med det är att all ny teknik är väl beprövat innan den når vår marknad. Det har kommit större och effektivare maskiner samt att materialet (slutprodukten) utvecklas hela tiden. Viktigt är att få detta på pränt så att beställarna kan luta sig mot SSTT projekteringsanvisningar och metodbeskrivningar vid upphandling. Så svaret på frågan är att vi kan göra det som påvisats sedan 2002, men mycket bättre, säkrare och framförallt i större dimensioner och med bättre material, säger Tomas.

- Mye av stoffet fra 2002 er like aktuelt idag. Men vi ser likevel at en del av stoffet er utdatert. Derfor er det viktig at vi har startet dette arbeidet nå, säger Borghild.

  

Är det någon speciellt teknikutveckling som du förväntar dig kommer att användas inom schaktfritt inom några år?

- Tekniken och möjligheterna finns att göra nästan allt schaktfritt, men beställaren och projektörerna behöver möta upp med behov, krav och kunskap. SSTT arbetar ur ett ledningsnätsägarperspektiv och möjliggör detta med prjekteringsanvisningar och metodbeskrivningar samt rubriken ”fråga svar” på hemsidan, säger Tomas.

- Utviklingen skjer på bakgrunn av forespørsel. De siste årene har det vært godt samarbeid mellom ledningseiere og leverandører i Norge for å finne metoder for gravefri tilkobling til vannledninger. Dette er et stort steg i utviklingen, og det vil nok kreve mye tid, men jeg håper vi snart ser resultater av den teknologiutvilkingen som har blitt gjort, og fremdeles gjøres på dette området, säger Borghild.

 

När kommer metodbeskrivningarna att publiceras på norska?
- SSTT har valgt å jobbe med beskrivelsene på et språk om gangen. Dette for å fremstille så enhetlige tekster som mulig på de to språkene. Men det er også tekniske variasjoner i de to landene, så dette vil hensyntas ved publisering av de norske tekstene. Arbeidet med den norske teksten starter derfor ved publisering av de svenske tekstene, säger Borghild.

 

Läs mer

Jan Bjerkesjö